Bugün ayın kaçı? Günlerden ne? Hangi yıldayız?

Bir bir not et çocuğum.
Yarın kendi çocuklarına anlatacaksın bu günlerini.
Nasıl bir düzende yaşadığını unutma.
Atatürk’ün son neslisin vatanımızda yaşayan.
Vatanımızı Atatürksüz koyma.
Onun kurduğu devlette,
Kurtuluş savaşı vermiş gazi meclisimizde
Milletvekili seçilen Atatürk ve Türk Milleti karşıtları,
““Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim.” Demek istemiyormuş.
Meclisin milletvekilliği andını okumayandan okumak istemeyenden hayır mı gelir hem sana hem devlete?
Andımızı okuyamaz oldun.
19 Mayıslar senin bayramındı coşkuyla kutlayamaz oldun.
Kadına düşman bağnazların eline bırakma kız çocuklarımızı.
Sahip çık Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkesine ve ilkelerine.
Cemaatler ve tarikatlar sarıp sarmalamakta memleketimin her yerini,
Cellatlaşmış çirkef bir anlayışın yanlışlığında boğulmuş Afganistan’dan hatta Pakistan’dan getirilen İslam’ın güzel ahlakını unutmuş ilkel kabile anlayışlı zorba şeriatçı asker kılıklıların ellerine sakın teslim etme vatanımızı.
Bak,
Umutlarınızı yitirdikçe
Binlerceniz,
On binlerceniz  
Yüz binlerceniz bırakıp da gidiverdi başka yaban ellere.
Bir seçimdir yaşamak.
Yaşamak bir kültürdür.
Türk kültürü ne Arap’ın ne de Afgan’ın kültürüdür.
Afganlaşma,
Hele de din üzerinde seni Araplaştırmaya çalışanlarla
Sakın ha sakın anlaşma.
Demokratik laik bir ülkedir muhasır medeniyetin ilk basamakları.
Farkında mısın?
Daha çıkamadık demokrasinin ve özgürlüğün basamaklarını.
Din üzerinde siyaset yapan dini kendisine siper ederek para kazanan
Dini kullanarak memleketi kör kuyulara yuvarlayanları tanı da
Anla ve gör  Atatürk’ün üzerimize doğan güneşini.
Hiç kimse Mustafa Kemal olmaz.
“Ne Mutlu Türküm Diyene” diyemeyenden sana yoldaş olmaz.
Irkçılık yapan Türk’le vatan kurtulmaz.
Önünde bir yol var.
Seçim senin.
Ya Ata’nın Gençliğe Hitabesi’nin yol göstericiliğinde kayıtsız şartsız egemenlik senindir.
Ya da sen egemenlerin.
Kaçıp gitmek yok bu ülkeden.
Eğer başkasının ülkesine sığınır da vatansız kalırsan,
Sen bil ki  koca bir hiçsin.
Korkuyorum,
Hiçbir şey yapamam deme,
Hiç olmazsa sandığa gidip oy vermelisin.