Bu sesler, ıslık, su ve rüzgar gürültüsünü andırabilir, hafif ve yüksek şiddette gelişebilir.Kulak çınlamasının kişiye doğrudan bir zararı olmasa da, kulak çınlamasının altında yatan sebebin belirlenmesi gerekir çünkü durum çınlamanın nedenine bağlı olarak zarar verici olabilir. Bu bağlamda her çınlama hastası araştırılarak sebep ortaya konmaya çalışılmalıdır. Şayet araştırma sonucunda kulak çınlamasına yol açan herhangi bir neden bulunamazsa; çınlamanın sağlığa bir tehdit oluşturmadığı söylenebilir. Sonuç olarak hastanın endişesi ortadan kaldırılırsa hasta bir süre sonra çınlamayı algılamamaya başlayabilir. Ancak çınlamanın altında tıbbi bir neden yatıyorsa tedavi edilmesi gerekebilir.

Bazı kişilerde ise kulak çınlaması, çok ciddi psikolojik etkilere yol açabilir. Bunların arasında depresyon, anksiyete, dikkat bozukluğu, uyku problemleri sayılabilir. Bu hastalarda tedavi şart olduğu gibi psikiyatrik desteğe de ihtiyaç duyulabilir.

Kulak Çınlaması (Tinnitus) Neden Olur?

Kulak çınlamasına kulak kiri, yüksek sese maruz kalınması, kulağa kaçan yabancı cisim, orta ve iç kulakta iltihap ve sıvı birikimi, kulak zarında delinme, baş-boyun yaralanmaları, yüksek tansiyon ve daha nadir olarak tümörler neden olur.

Kulak çınlamasının yaygın sebepleri şöyledir:

 • Kulak kiri
 • Yüksek sese maruz kalma
 • Dış kulak yolu ve orta kulak iltihabı ve sıvı birikimi
 • Kulağa yabancı cisim kaçması
 • Baş ve boyun travmaları
 • Kulak zarının delinmesi
 • Yüksek tansiyon
 • İç ve orta kulakta kemik büyümesi
 • İç kulakta aşırı basıncın neden olduğu meniere hastalığı
 • İlerleyen yaşa bağlı işitme kaybı
 • Çenedeki eklemlerde fonksiyon bozulması
 • Migren hastalığı
 • Ototoksik ilaçlar
 • Vertigo
 • Damar sertliği
 • Omurilik kaynaklı hastalıklar
 • İç kulak ve beyin sapı tümörleri
 • Metabolik hastalıklar
 • Böbrek hastalıkları
 • Hormonsal bozukluklar çınlamaya neden olabilir.

Kulak Çınlamasına Neden Olan Faktörler

Kulak yolunu tıkayan kulak kiri

Kulak kanalının kulak kiri nedeniyle tıkanması durumu kulak çınlamasına yol açan yaygın nedenlerin başında gelir.

İşitme kaybı

İç kulakta (koklea), kulağın ses dalgalarını aldığında hareket eden küçük, hassas tüy hücreleri vardır. Bu hareket, kulaktan beyne (işitme siniri) giden sinir boyunca elektrik sinyallerini tetikler. Beyin bu sinyalleri ses olarak yorumlar. İç kulağını içindeki kıllar bükülür veya kırılırsa (bu yaşlandıkça veya düzenli olarak yüksek seslere maruz kaldığınızda olur) -beyine rastgele elektriksel uyarılar sızdırılmasıyla kulak çınlaması şikayeti oluşabilir.

Kulak enfeksiyonu veya kulak kanalında tıkanma

Kulak kanallarında sıvı birikmesi neticesinde kulaklar tıkanabilir. Bu durum da kulaktaki basıncı değiştirerek kulak çınlamasına neden olabilir.

Orta kulak yolu iltihabı

Kulak enfeksiyonları ve orta kulak iltihabı genellikle kulak zarına zarar verecek kadar tıkanmaya neden olabilecek ve rahatsız edici çınlamaya (veya uğultu veya tıslama) yol açabilecek şişlik veya sıvıyı içerir. Meydana gelen bu iltihap sonucunda da kulak çınlaması ortaya çıkabilir.

Yüksek sese maruz kalma

Yüksek ses ve gürültüye maruz kalmak kulağın genelini tahrip edebileceği için kulakta çınlama meydana getirir.

Baş veya boyun yaralanmaları

Baş veya boyun travması iç kulağı, işitme sinirlerini veya işitmeye bağlı beyin işlevini etkileyebilir. Bu tür yaralanmalar genellikle tek kulakta çınlamaya neden olur.

Yüksek tansiyon

Kan damarlarını doğrudan etkileyen yüksek tansiyon, kanın damar ve atardamarlarda daha kuvvetli bir şekilde hareket etmesine neden olarak kan akışında değişim meydana getirir ve bu durum kulak çınlamasına yol açabilir.

Kullanılan bazı ilaçlar

Kullanılan bazı ilaçlar kulak çınlamasına neden olabilir veya çınlamanın şiddetini artırabilir. Genel olarak bu ilaçların dozu ne kadar yüksekse kulak çınlaması o denli şiddetlenebilir. Tinnitusa neden olduğu bilinen ilaçlar arasında nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) ve bazı antibiyotikler, kanser ilaçları, diüretikler, antimalaryal ilaçlar ve antidepresanlar bulunur.

Kulak çınlamasına yol açabilen daha az yaygın nedenler de şunlardır:

Meniere hastalığı

Kulak çınlaması bir iç kulak hastalığı olan Meniere hastalığının erken bir göstergesi olabilir.

Östaki borusu disfonksiyonu

Uçak yolculuğu örneğindeki gibi atmosfer basıncı değişikliklerinde kulak zarına dışarıdan olan tazyik östaki disfonksiyonu olan kişilerde tüp yeterince çalışmadığı için karşılanamaz. Bu durumda kulak zarının çökmesine bağlı kulak çınlaması şikayeti oluşabilir.

Kulak kemiği değişiklikleri

Orta kulaktaki kemiklerin sertleşmesi (otoskleroz) işitme duyusunu etkileyebilir ve bu durum da kulak çınlamasına neden olabilir.

İç kulakta kas spazmları

İç kulaktaki kaslar gerilebilir (spazm), bu durum da kulak çınlaması, işitme kaybı ve kulakta dolgunluk hissine neden olabilir.

Temporomandibular eklem (TME) bozuklukları

Başın her iki yanında kulakların önünde bulunan ve alt çene kemiğinin kafatasınızla buluştuğu yer olan TMJ ile ilgili sorunlar da kulak çınlamasına yol açabilir. Yani çınlayan kulaklar bazen çene veya dişlerle ilgili işitsel olmayan bir sorunla ilgili olabilir.

Akustik nöroma veya diğer baş ve boyun tümörleri

Akustik nöroma, beyinden kulağa giden kraniyal sinirde gelişen, denge ve işitmeyi kontrol eden iyi huylu bir tümördür. Bununla birlikte diğer boyun veya beyin tümörleri de kulak çınlamasına neden olabilir.

Kan damarı hastalıkları

Kulak çınlaması kan damarı hastalıklarından da kaynaklanabilir.

Diğer kronik hastalıklar

Diyabet, tiroid problemleri, migren, anemi ve romatoid artrit ve lupus gibi otoimmün bozuklukları içeren rahatsızlıkların tümü kulak çınlaması ile ilişkilendirilebilir.

Sol Kulak Çınlaması Neden Olur?

Sol kulakta oluşan çınlama yüksek tansiyon, alerji veya anemi, sinüzit, enfeksiyon, ilaç kullanımı veya kulak yaralanması gibi bir durumun sadece sol kulağı etkileyerek tek taraflı bir tinnitusu işaret eder. Nadir durumlarda bu kulaklarda olan çınlama, tümör veya anevrizma gibi ciddi bir sorunun işaretidir.

Sağ Kulak Çınlaması Neden Olur?

Sağ kulak çınlamasının nedeni kulak kanallarındaki kulak kiri, kafa travması, kulak enfeksiyonları, kulak zarında yırtılma, çene kemiği bozuklukları, kulağa yabancı cisim kaçması, işitme kaybı, hava basıncı ve yüksek sese maruz kalmadır. Bunların yanı sıra kulağa yabancı cisim kaçması, sinüzit, damar sertliği,  hipertiroidizm, yüksek tansiyon ve bazı ilaçların yarattığı yan etki de kulak çınlamasına neden olmaktadır.

Tümör veya anevrizma gibi ciddi sağlık sorunları da nadiren kulak çınlamasına neden olabilir. Diğer risk faktörleri ve nedenleri arasında ise alerji, anemi, diyabet, tiroid sorunları, obezite ve kafa travması yer alır.HABER MERKEZİ