Yapılan çalışma kapsamında uzun vadede; planlı yerleşke bilgi sistemi, enerji yönetimi, enerji kullanım verimliliği, akıllı yerleşke, yeşil yerleşke, yeşil bina ve ekolojik sürdürülebilirlik projelerinin temelini oluşturan 3B yerleşke modeli, üniversitemiz internet sayfasından kullanıcı dostu bir ara yüzle iç ve dış paydaşlarımızın kullanımına sunuldu.
 
Haber Merkezi