Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  Kalite Güvence Ofisine, program akreditasyonu eğitimi talebinde bulunan Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile Ziraat Fakültesi akademik personeline yönelik Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Fakülteleri Eğitim Programlarının Akreditasyonu konusunda, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından ücretsiz bir eğitim çalıştayı yapıldı.
Eğitim çalıştayı, Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK) Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu ve Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (ZAK) Başkanı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Karaca tarafından Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirildi. Çalıştaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Erkul, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Okhan Akdur, Genel Sekreter Ayhan Monus, Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Şanver Çelik, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şeker ve ilgili fakültelerin Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve Rektörlük Kalite Güvence Ofisi personeli katılım gösterdi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Erkul yaptığı açılış konuşmasında; kalite güvence süreçlerine katkılarının devam edeceğini belirterek; “Üniversitemiz Kalite Güvencesi Komisyonu Başkanı Rektör Prof. Dr. Sedat Murat başkanlığında yapılan çalışmalarda sürece emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu sürecin araştırma üniversitesi performans göstergelerine de anlamlı katkı sunacağını düşünüyorum” dedi.
Çalıştayda; ZİDEK kuruluş süreci, görev ve yetki alanları, program akreditasyonu başvuru, hazırlık ve değerlendirme süreci işleyişi, öğretim planı revizyonu, öğrenme güvencesi sistemi, fakülte bazlı değerlendirme ve performans ölçütleri, akreditasyon raporu hazırlanması, muhtemel kanıtların değerlendirilmesi ve program akreditasyonuna başvurabilecek bölümlerin belirlenmesi konularında önemli bilgiler aktarıldı.
Haber Merkezi