Empati, anlama ve duyarlılık yoluyla etkilenenlere psikolojik destek vermek, psikiyatrik hizmetlere ihtiyacı bulunanları belirlemek ve yönlendirmek, amacı ile verilen ‘Afetlerde Psikososyal Destek’ eğitimi Kepez Belediyesi personeline de verildi.

Bireylerin, toplumun ve kurumların ihtiyaç duyduğu bilgileri yaymak, Toplum katılımı ve gönüllülüğün desteklenmesi yoluyla, bireylere, ailelere ve topluma kendi ihtiyaçlarını belirlemeleri, çözüm için harekete geçmeleri ve kendi kendine yardım becerileri geliştirmelerini sağlamaları konusunda destek olmak, Afet ve acil durumlarda çalışacak kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini geliştirmek,  Yardım çalışmalarına yönelik; ekip ilişkileri, iletişim becerileri, afetten etkilenenlerle ilişkiler kurmak amacı ile kurumlarda verilen eğitimlerden biri olan ‘Afetlerde Psikososyal Destek’ eğitimi kepez belediyesinde de gerçekleştirildi.

Kepez Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü  tarafından düzenlenen eğitimlere Kepez Belediyesi personeli yoğun katılım gösterdi. Psikolog Nurdan Hızlı ve  Psikolojik Danışman Selma Başer’in katılımı ile personellere  ‘Afetlerde Psikososyal Destek Hizmeti’ eğitimi verildi.  Eğitimlerde personele, Afetler ve acil durumlarda psikososyal müdahale, afetler sonrasında etkilenen bireylerin, normal yaşantılarına geçiş sürecini hızlandırmaya ve toplumun var olan gereksinimlerini tespit ederek; gelecekte ortaya çıkması olası afetlerle başa çıkma, müdahale edebilmeleri hakkında bilgiler verildi.

Burcu Erdal