İlan.gov.tr’den yayımlanan ilana göre; Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, Jeotermal enerji kontrol ve izleme otomasyon sistemi alacak. İhale, 01.12.2003 Tarihli 2003/6554 Sayılı B.K.K.na ek Bilimsel Araştırma Projeleri Satın alma Mevzuatının 19’uncu maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.