Trabzon İçmesuyu Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü muhtelif ilçelerde bulanıklık ölçer ve arıtma kollektörü ile tesislerin rehabilite edilmesi işi yapım işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.