ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre ,  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı1 kalem genetik sitogenetik tetkikleri hizmet temini hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda Ekap üzerinden alınacaktır .

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız