İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,1. ve 2. kalemdeki araçlar için Teklif ettiği araç bilgilerini gösteren Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince yayımlanan 2022 yılı ocak ayına ilişkin kasko değer listesini ( araçların marka ve modellerini gösterir) Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan etmeleri gerekmektedir.)

Ayrıntılı bilgi için ilan metnini tıklayınız.