Bu sezon yaşanan Koronavirüs süreci ile en çok etkilenen sektörlerden birisi de tarım sektörü oldu.  Bir çok ürün beklenen değerinin altında satılırken, bazı ürünler de tarlalarda kaldı. Çiftçilerin her geçen yıl daha da bataklığı girdiği tarım sektörünün sorunlarına yönelik bir rapor da Çanakkale Ziraat Mühendisleri Odası tarafından yayınlandı. Çanakkale Ziraat Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan “Çanakkale'de Tarımsal Yapı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” raporu, düzenlenen  basın toplantısı ile duyuruldu.   

Çanakkale Ziraat Mühendisleri Odası çalışma ofisinde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanvekili Rebiye Turan Ünüvar, Belediye Başkan Yardımcısı M. İrfan Mutluay, CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, Çanakkale Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Hicri Nalbant ve davetliler katıldı. Toplantıda konuşan Oda Başkanı Nalbant, ‘Çanakkale'de Tarımsal Yapı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri’ raporunun hazırlanış süreci ile raporda yer alan önerilerle ilgili yaptığı açıklamada: “Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubemiz tarafından ‘Hazırlanan Çanakkale’de Tarımsal Yapı, Sorunlar Ve Çözüm Önerileri-2020 Yılı Raporu tanıtımı amacıyla bugün buraya toplanmış bulunmaktayız.  Çanakkale, coğrafi imkanları,  zengin bitkisel ve hayvansal üretim çeşitliliği açısından önemli bir kenttir. İstanbul ve diğer büyükşehirlere arzını sağladığı önemli tarımsal ürünlerin çeşitliği ve tarımsal istihdam oranının % 35 olması sebebiyle de Çanakkale bir tarım kentidir.  Geniş, verimli orman ekosistemleri, doğal, tarihsel ve kültürel zenginlikleri, jeotermal kaynakları, eko-turizm ve sağlık turizmi potansiyeli yüksektir.  Diğer yandan, yüzde 80’i Çanakkale sınırları içerisinde yer alan Kazdağları, Marmara ile Ege Bölgesi’ni ayırırken yaklaşık 80 endemik ve nadir bitki türüne de ev sahipliği yapmaktadır.  Öte yandan Kazdağları; tarımsal sulama ve içme suyu bakımından kentin temel kaynağı konumundadır. Çanakkale, antik kentleri ve Kazdağları gibi mitolojiye konu olan değerleri ile antik dönemlerden günümüze önemli bir tarım, turizm, kültür ve bilim kentidir” dedi.

Tarım verilerinin yorumlandığı bu rapor: Tarımın; kentin sosyo-politik sorunları üzerine etkisini kapsamaktadır.  Geçmişe dönük 19  yıllık tarımsal veriler kamucu (toplumcu) ve akademik yaklaşımlarla sektörün tüm paydaşları için yaralı ve yönlendirici olması amacıyla hazırlanmıştır.  Raporun yeni dönemlerde yeni verilerle güncellenerek yenilenmesi amacıyla çalışacağımızı yönetim olarak beyan etmekteyiz. Bu raporda Çevre etki değerlendirmesi yapılmış Türkiye tarımı sorunları üzerine genel olarak değerlendirilmiştir. Raporda bitkisel ve hayvansal faaliyetlerin yanı sıra tarımsal amaçlı enerji ve doğal kaynakların kullanımına ilişkin sorunlarda değerlendirilmiştir. Raporda iklim değişikliğinin orman yangınlarının kuraklık ve fırtınaların, tarıma etkileri de değerlendirilmiştir. Çanakkale boğaz köprüsünün tarıma etkileri de bu raporda değerlendirilmiştir.  Çanakkale yöresinde kurulan ve kurulmaya çalışılan fosil yakıtlı santrallar ve yüksek gerilim hatlarının tarıma etkileri de irdelenmiştir. Yine metalik madenciliğin (vahşi madenciliğin) ormanlara, su kaynaklarına, meralara, tarım alanlarına etkileri değerlendirilmiştir. Mevsimlik tarım işçilerine de ayrıca yer verilmiştir. Yine tarımsal kooperatiflerde bu raporda yer almıştır. Çanakkale tarımının sorunları ve çözüm önerileri özet olarak sunulmuştur.  Raporun hazırlanmasında İMC (imece) yöntemi kullanılmıştır. Rapora katkı sunan meslektaş ve akademisyen hocalarımız gönüllülük esasına göre hiçbir maddi kazanç gözetmeden rapora katkı sağlamıştır. Bu emeğin değeri karşılığı olmadığı için raporumuz para ile satılmamaktadır” dedi.
 
Tanıtım toplantısında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, raporun Çanakkale tarımının gelişimine ışık tutabileceğini ifade ederek; “Daha önce hazırladığımız bir durum raporu vardı. Aslında bu durum raporunun bir bölümü de tarım raporunun içerisinde yer aldı. Böylelikle tarım raporunu yenilemiş ve geliştirmiş olduk. Çanakkale'nin bir tarımsal üretim şehri olduğunu düşündüğümüzde, buradaki ürünlerin hem üretim hem de pazarlanması noktasında kooperatifçiliği ve kooperatifleşme süreçleri ile ilgili bölümleri de eklemiş olduk. Bunun dışında çevresel tehditleri de raporda biraz açtık” dedi.

Raporu hakkında söz alan Belediye Başkanvekili Ünüvar ise, raporun Çanakkale tarımına ilişkin verilere kolaylıkla ulaşılması noktasında çok faydalı olacağını ifade ederek  “Çanakkale tarımına ilişkin veri bulmakta çok zorlanıyorduk. Bu anlamda bu rapor bize çok iyi bir rehber olacaktır. Gelecek stratejileri oluşturma konusunda da çok iyi bir rehber olacaktır. Eskiden belli bir referans noktaları bulabiliyorduk ancak son yıllarda bu konu ile ilgili sıkıntılar çekiyorduk. Tarımsal verilere ulaşmak için çok zorlanıyorduk ancak, bu rapordan sonra Çanakkale tarımına ilişkin verileri çok daha kolay elde edebileceğimizi düşünüyorum. Bu nedenle rapora katkı sunan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
 
Cuma Deren