Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Daire Başkanı Kahraman Temür, çeşitli İncelemelerde Bulunmak üzere Geldiği Çanakkale’de Orman Bölge Müdürlüğünün Silvikültür çalışmalarını da inceledi.

Planlı ormancılık yaklaşımına dayalı biçimde yeni ormanların kurulması, bu ormanlarla birlikte tabii olarak yetişmiş ormanların gençleştirilmesi ve bakımı ile orman alanlarının ekosistemin ve toplumun çok yönlü ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde devamlılık sağlaması amacı ile tüm Türkiye’de olduğu gibi  Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünde de Silvikültür çalışmaları gerçekleştiriliyor.  Özellikle yangın alanlarının yeniden yeşillendirilmesi ve ağaçlandırılması ile gerçekleştirilen yoğun çabalar neticesinde silvikültür çalışmaları ile ormanlar da gençleştiriliyor. İlçeler başta olmak üzere Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü de bir çok silvikültür çalışması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak ve denetlemek üzere Çanakkale’ye gelen Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Daire Başkanı Kahraman Temür, sahada incelemelerde bulundu.

Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Daire Başkanı Kahraman Temür,  Silvikültürel Uygulamaların Geliştirilmesi Şube Müdürü Uğur Tüfekcioğlu ve Gençleştirme Şube Müdürü Serdar Özkan ile birlikte 2 gün sürecek incelemelerde bulunmak üzere   Çanakkale’de bulundular.  Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Bölge Müdür Yardımcılar, Amenajman Baş Denetçileri, İşletme Müdürleri ve Şeflerimizin katılımı ile ilk gün programı Çanakkale, Çan ve Yenice Orman İşletme Müdürlüklerinde yapıldı. Silvikültür Daire Başkanı Temür, iki günlük Çanakkale ziyaretinde saha Çalışmalarında denetimler gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde Daie Başkanı Temür’e bilgiler veren Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale Bölge Müdürlüğünde, Silvikültürel faaliyetlere önem verdiklerini, uygulamalarda ağaç türünün ve silvikültürel faaliyetin gerektirdiği zamanda ve tekniğinde yapılması için gayret gösterdiklerini belirtti.

Yapılan incelemelerin ardından bir açıklama yapan Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Daire Başkanı Kahraman Temür ise “ Silvikültürel uygulamalarımızın amacı, Orman ve orman kaynaklarımızı korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek, ekosistem bütünlüğü içinde sürdürülebilir ve topluma çok yönlü faydalar sağlamaktır” dedi.
 
Şerife Erdem