Yeni torba yasa ile ilgili söz alan Rıdvan Uz yaptığı açıklamada   “İlgili kanun teklifinin usulüne dair çarpıklıklar bulunmaktadır. Komisyondan çıkan hâliyle toplam 86 maddeden oluşan kanun teklifiyle 28 kanun ve 2 kanun hükmünde kararname olmak üzere toplam 30 farklı düzenlemede değişiklik yapılmaktadır. İlgili düzenlemelerde vergi uygulamalarından idari trafik cezalarına, petrol kaçakçılığından sosyal güvenlik düzenlemelerine kadar çok farklı konular mevcuttur. Bu konuların her biri farklı inceleme alanına girmekle birlikte, uzmanlık gerektiren konuları içermektedir. İşte tam bu noktada, AK PARTİ, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama sorumluluğunu hiçe sayar duruma gelmiş bulunmaktadır. Özellikle teferruatlı bir çalışma gerektiren kanunun ilgili tali komisyonda görüşülmeyip de Plan ve Bütçe Komisyonuna sürüklenmesi kanun yapım sürecindeki ciddiyetsizliği apaçık ortaya koymaktadır. Parayla ilişkilendirilen herhangi bir husus, diğer hususlara bakılmadan doğrudan Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmektedir. İktidar partisinin önceki yasama dönemlerindeki torba kanun uygulamaları 28'inci Yasama Döneminde de devam etmektedir. Öyle ki bu dönemde üç ayda 3 torba yasa ve çok farklı konular Komisyonda kendine yer bulmuştur.”

2024 Yılı Ağır Vergi Yılı Olacak

Uz, konuşmasında 2024 yılı ve sonrasındaki yıllarda vatandaşların ağır vergi yükleri ile karşı karşıya kalacağının da altını çizerek “Bu kanun, enflasyon muhasebesi kanunen zorunlu uygulansa bile çıkacak kâr veya zarar gerçek sayılmayacak, dikkate alınmayacaktır. Yani yokmuş gibi kurumlar vergisi ödenecek veya yokmuş gibi temettü veya kâr payı dağıtımı yapılacak anlamına gelmektedir yani 2024 ve sonraki yıllar çok daha ağır vergili yıllar olacaktır. Enflasyon düzeltmesi 2024 ve izleyen yıllarda vergisel sonuç yaratacak, 2023 yılında yapılacak düzeltmenin aksine bu yılların gelir ve kurumlar vergisini de etkileyecektir. Diğer bir ifadeyle, 2024-2025 ve 2026 hesap dönemlerinde yapılacak enflasyon düzeltmeleri vergili olacaktır. Enflasyon düzeltmesi kime nasıl bir sonuç doğuruyor ve kime yarıyor buna da bakmak gerekir. Parasal kıymetler, parasal varlıklar ve parasal kaynaklar, enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuyor çünkü bilançoda görülen parasal kıymete ait değer bilanço tarihi itibarıyla o kıymetin satın alma gücünü de gösteriyor. Ancak, bilançoda görülen parasal olmayan kıymetlere, parasal olmayan varlıklar ve parasal olmayan kaynaklara da ait değerler bilanço tarihi itibarıyla bu kıymetlerin satın alma gücünü göstermediğinden bilançonun enflasyonun etkilerinden arındırılmasını teminen parasal olmayan kıymetler düzeltmeye tabi tutuluyor. 2023'te yapılan, etkisi pozitif de olsa vergiye tabi değil ama sonraki yıllarda enflasyon muhasebesi sonucu pozitif çıkanlar kurumlar ve geçici vergiye tabi tutuluyor.” dedi.

AK Partiyi Kara Listeye Alacak

Uz, TBMM’deki konuşmasının sonunda dünyanın Türkiye’yi gri listeye aldığını da hatırlatarak “Bu kanunla, vatandaşımız vergisini ödeyip, cebine koyduğu 100 liranın, anasının ak sütü gibi helal olan 100 liranın 40 lirasını daha geri istiyorsunuz. Zaten bu yıl birçok vergi getirdiniz; KDV'yi artırdınız, motorlu taşıtlar vergisi çiftleştirip artırdınız yani kısacası, vergi yüküyle vatandaşı, bu büyük milleti inletiyorsunuz. Evet, hazinede paranız yok; evet, Türkiye'yi gri listeye soktunuz, onun için dışarıdan dilenerek de para bulunmuyor, bunu da biliyoruz. Dünya sizi gri listeye aldı ama daha kötüsünü söyleyeyim: Ey AK PARTİ'liler, inanın, yakın bir süreçte de büyük Türk milleti sizi kara listeye alacaktır. Sayın Cevizoğlu buradaysa o da iyi bilir ki Amerikan Başkanı Ronald Reagan vergi sistemiyle ilgili ekonomi üzerine üniversitede okurken İbni Haldun'dan bahseder. İbni Haldun der ki: "Eğer bir devlet, bir imparatorluk en parlak dönemini yaşıyorsa vergiler az, gelirler yüksektir ama çöküş dönemindeyse..." yani bugün anlatıyor ve maalesef, diyor ki: "...vergiler çok yüksek, gelirler düşüktür." Yani Osmanlı İmparatorluğunu bu zihniyet batırdı, Türkiye'yi de batırmasına İYİ Parti olarak müsaade etmeyeceğiz” dedi.Haber Merkezi