1 Ocak 2022 tarihinden itibaren asgari ücretten vergi kesintisi tamamen kaldırıldı, diğer çalışanların ücret ve maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmı da vergi kesintisi dışında bırakıldı, dolayısıyla vergi kesintilerinden artık neden yakınılıyor şeklinde bir soru günlerdir akıllarda dolanıyor.  Ancak konu gelir vergisi kesintilerine esas vergi dilimleriyle ilgili. Asgari ücretten yüksek ücretle çalışanların ücretlerinin asgari ücreti aşan kısmından gelir vergisi kesintisi halen devam ediyor ve uygulanacak gelir vergisi kesintisi oranı da vergi dilimine göre belirleniyor.  Her yıl Aralık ayının sonuna doğru da Resmi Gazete’de 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere uygulanacak gelir vergisi dilimleri yayımlanıyor. 2024 yılı vergi dilimi yayımlanmadan önce, kamuoyuna bir kez daha gelen konu ile ilgili  emekçiler vergilerin sabitlenmesini talep ediyor.  

Vergi Ve Kesintiler İçin de Çalışma Yapıldın

Vergi dilimlerinin sabitlenmesi ile ilgili bir açıklama yapan Çanakkale Hak-İş  İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Vedat Yılmaz  “Ocak ayından itibaren vergiye girmeye başlayan emekçi ve işçilerimiz yılın 4. ayından itibaren giderek artan vergi dilimi oranları, yılın son çeyreğinde daha da hissedilir duruma geldi. Emekçilerimizin alın terindeki vergi ve kesintiler çok yüksek. Vergi ve kesinti oranı yüzde 10 seviyesine sabitlenerek ocak ayından yılsonuna kadar alacağı emeğinin ücretinin hep aynı kalması gerekiyor. Emekçiler her ay ne kadar vergi ve kesinti olacak diye daha maaşlarını almadan farklı düşünceler içerisine giriyorlar. Bu da emekçi ve işçilerimizin aile yaşantılarına ve çalışmalarına olumsuz yansıyor. Asgari ücret tespit komisyonunun aralık ayı içerisinde yapacağı toplantılarda işçi ve emekçilerin alın terindeki vergi ve kesintiler için de bir çalışma yapılmasını istiyoruz.”

Vergiler %10 Olarak Sabitlenmeli

Çanakkale Hak-İş  İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanı Vedat Yılmaz , vergi ve kesintilerinin %10’da sabitlenmesi ve değişmemesi yönünde emekçilerin talebi olduğunu belirterek  “İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) verilerine göre ülkemizde, ücretlilerin gelirlerinin yaklaşık yüzde 37,2’si gelir vergisi, sigorta primi, işsizlik ödeneği ve diğer kesintilere gitmektedir. Dolayısıyla, ücret gelirlerinin vergilendirilmesi hususunda düzenlemeler yapılması önem arz etmektedir. Bu çerçevede Hizmet-İş Sendikası Çanakkale Şube Başkanlığı olarak ücret gelirlerinin vergilendirilmesine ilişkin; acil olarak bu süreçte tüm ücretliler üzerinden alınan vergi oranının % 10 olarak belirlenmesi gerekiyor.  Şu an ülkemizde ücretlerin neredeyse yüzde 40’ı gelir vergisi, sigorta pirimi gibi kesintilere gidiyor. Ücretli çalışanların yılın başında almış olduğu ücretler ile yılsonunda aldığı ücretler yüksek vergi dilimleri neticesinde dörtte bir oranında azalmış bulunuyor. Çalışanların eline geçen net ücret, vergi dilimlerinin değişmesi nedeniyle, yıl içerisinde azalmaktadır. Ücretli çalışanın bir yandan enflasyon nedeniyle satın alma gücü gerilerken öte yandan artan vergi oranı nedeniyle net ücreti önemli oranda azalmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Çözüm İçin Acil Çalışma Yapılmalı

Yılmaz “Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın her platformda ve her alanda vergili dilimin %10 a sabitlenmesi gerektiğini ve bunun için vergi düzenlemesi ile ilgili çalışma yapılması gerektiğini her yerde dile getirmiştir. Hatta vergi dilimi ile çalışma raporu hazırlanarak geçtiğimiz yıl cumhurbaşkanlığına teslim edilmiştir. Emekçi ve işçilerin çalışma hayatlarını, yaşam tarzlarını ve ekonomik yaşantılarını da derinden etkileyen vergi dilimi ve kesintiler için acil bir çalışma yapılmalı, çözüm bulunmalı. Emekçi ve işçilerimizin yıllardır çözülmeyen alın terindeki vergi ve kesintiler kabul edilebilir bir seviyeye getirilmelidir.  Emekçi ve işçilerimizin alın terindeki kesinti ve vergi dilimleri yüzde 10’a sabitlensin. En kısa sürede bu konunun çözüme kavuşması için emekçi ve işçilerimiz adına her platformda sesleri olmaya devam edeceğiz” dedi.

Cuma Deren