Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası dolayısı ile bir açıklama yaparak ilaç kullanımı ile ilgili önemli bilgiler verdi.

 Antibiyotiklerin akılcı kullanımı konusunda toplumu bilgilendirerek bilinçlendirmek ve gereksiz, yanlış kullanımlar sonucu doğabilecek sorunlara vurgu yaparak bunları önlemek amacı ile her yıl Her yıl 18 Kasım’ı içine alan hafta Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası  olarak kutlanıyor.  Bu kapsamda bir açıklama yapan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya  önemli bilgiler verdi.

Prof. Dr. Selçuk Kaya   yaptığı açıklamada “ Enfeksiyonların önlenmesi ve tedavisi için en başta tüm toplum fertlerinin görev ve sorumlulukları olduğunu unutmamak gerekmektedir. Öncelikle hijyen ve bir arada yaşama kurallarına azami özen göstermek ve gereksiz ilaç kullanımından kaçınmak bunların başında yer almaktadır. Bununla birlikte antibiyotikler dünyada olduğu gibi ülkemizde de halen kullanımı en çok suiistimal edilen ilaçların başında yer almaktadır. Bununla ilgili olarak gereksiz yere ilaç kullanmak aşılması gereken en önemli sorunlardandır. Toplumumuzda yeterli bilincin olmaması ve ilaca erişim kolaylığı gibi nedenlerle nezle, grip gibi viral enfeksiyon durumlarında bile antibiyotik kullanmak gibi uygunsuz bir alışkanlık söz konusudur. Bu gibi gereksiz ve hatalı kullanımlar öncelikle kişinin kendisinde birçok yan etkilere neden olabilmekte ama daha da önemlisi mikroorganizmaların bir süre sonra kullanılan bu antibiyotiklere direnç kazanmasına neden olmaktadır. Dirençli mikroorganizmalarla gelişen enfeksiyonlar nedeniyle de dünyada her gün ne yazık ki binlerce hasta hayatını kaybetmektedir. Yeni bir antibiyotik geliştirmenin çok uzun yıllar süren zorlu bir süreç olduğu da dikkate alındığında elimizdekileri azami dikkatle kullanmanın ne denli önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır” dedi.

Kullanmadan Önce Hekime Danışın

Prof. Dr. Selçuk Kaya  “Antibiyotikler başta olmak üzere ilaç kullanmadan önce mutlaka bir hekime, uzmana danışılmalı, kulaktan dolma bilgiler veya akran örnekleriyle ilaç kullanımından uzak durulmalıdır. Hekim önerisi ışığında antibiyotiklerin rasyonel ve hedefe dönük kullanımı gerçekleşebilecektir. Bu sayede; gereksiz antibiyotik kullanımı önlenecek, doğru antibiyotik doğru endikasyon, spektrum, süre ve dozda kullanılmış olacaktır. Sonuç olarak; antibiyotiklerin rasyonel kullanımıyla gerek birey gerekse de toplum sağlığı açısından önemli bir yol alınabilecek olup aynı zamanda ülke ekonomisi açısında gereksiz kayıpların da önüne geçilecektir. Ben bu hafta dolayısıyla toplumumuzun her ferdini başta antibiyotikler olmak üzere ilaç kullanımı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

 

Haber Merkezi