Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Bradford Üniversitesi arasında gerçekleştirilen toplantıya;  Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Yıldız, İşletme Bölümünden Dr. Murat Özkaya, Erasmus Ofisi'nden Öğr. Gör. Çağrı Ege, Uluslararası İş Birliği Birimi'nden Dr. Hakan Başaran'ın yanı sıra Bradford Üniversitesi'nden Prof. Dr. Vishanth Weerakkody, Carlos Santos E Sousa, Mahriya Saleem'in katıldı.

Toplantıda; yaz aylarında Türkiye'ye gelecek öğrenci grupları için yapılan iş planlarıyla ilgili bilgi verilirken, Bradford Üniversitesi'nin yaz okulu kapsamında toplamda 200 kişilik bir program düzenlenmesi planlandığı ifade edildi. ÇOMÜ öğrencilerine, etkinlik kapsamında yurt desteği sağlanacağı belirtildi, ancak bu desteğin detaylarının gelecek toplantılarda kapsamlı bir şekilde ele alınmasına karar verildi. Yaz okulu sürecinde öğrencilere 10 kredilik ders transferi imkanı sunulacağı, ancak bu seçeneği kullanmayan öğrencilerin herhangi bir problemle karşılaşmayacakları ifade edile toplantıda,  "Girişimcilik Fest" etkinliği ile ilgili detaylı bilgilerin Aralık ayında yapılacak toplantıda paylaşılacağı bilgisi verildi.  Bradford Üniversitesi'nin öğrencilerinin ÇOMÜ'de düzenlenecek etkinliklere katılımı için öğrencilerin konaklama ve aktivitelerle ilgili geri bildirim vermesi beklenirken detaylı bilgilendirmenin bir sonraki toplantıda yapılmasının yararlı olacağı vurgulandı.

ÇOMÜ, bu yeni iş birliği çerçevesinde, öğrenci değişim programları ve uluslararası etkinliklerle öğrencilerine zengin deneyimler sunmaya devam ediyor.

 

Haber Merkezi