Ana faydalanıcısı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), eş-faydalanıcısı İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü (STİGM) olan, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan  “Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında pilot belediye olan Çanakkale Belediyesinde çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'de demokratik yerel yönetişim için sivil katılımın ve gönüllülüğün güçlendirilmesi amacına uygun olarak, yerel yönetim ve STK’lar arasında koordinasyonu sağlayarak yerel sivil katılım stratejilerinin ve eylem planlarının geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan Sivil Katılım Görev Gücü ilk toplantısını gerçekleştirdi. Çanakkale Belediyesi Strateji Geliştirme Birimi koordinasyonunda İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdür V. Aykut Kuzey, ÇOMÜ adına Prof. Dr. Nazan Yelkikalan ve Doç. Dr. Erdal Aydın, Kent Konseyi Başkanı Ali Çalıdağ, Kemalpaşa Mahalle Muhtarı Leyla Gürel, ÇASEMDER adına Buğra Cantekin ve Ulviye Çalıdağ, USSOD adına Mücteba Bektaş ve UNDP adına Serkan Gümüş’ün katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda projeye ilişkin genel değerlendirmeler yapıldı.

Haber Merkezi