Rektör Yardımcısı ve SBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Erkul’un moderatörlüğünü yaptığı, Doç. Dr. Ahmet Tunç, Mehmet Mert Güler, Dr. Öğr. Üyesi Hafize Seçtim, Öğr. Gör. Cansu Cengiz ve Semiha Boz'un konuşmacı olarak katıldığı panelin açılış konuşmasını ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Eroğlu yaptı.  ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu açılış konuşmasında, "Cumhuriyetimiz, büyük bir özveri ve fedakârlığın sonucunda elde edilmiş, milletimizin en büyük kazanımıdır. Bu büyük kazanım, milletimiz için sadece bir siyasi rejim değişikliği olmamış, aynı zamanda çağdaş bir toplum olma yolunda atılmış önemli bir adım olmuştur. Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinin temelinde, insan haklarına saygı, demokrasi, laiklik ve sosyal adalet gibi evrensel değerler yer almaktadır. Bu değerler, bugün de ülkemizin en önemli hedefleri arasında yer almaktadır. Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu değerleri daha da güçlendirmek ve ülkemizi daha müreffeh bir geleceğe taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi

Panelde, SBF öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Tunç, Cumhuriyetin kazanımlarına ve bugün bölge siyasetine olan katkısına değindi. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans öğrencisi Mehmet Mert Güler’in “Çanakkale Savaşları ve Cumhuriyete Giden Yol” isimli sunumunun ardından, Sosyal Bilimler MYO öğretim görevlisi Dr. Öğr. Üyesi Hafize Seçtim, “Atatürk ve Cumhuriyet”, Öğr. Gör. Cansu Cengiz ise “Cumhuriyet’in 100 Yılının İrdelenmesi” başlıklı sunumuyla Cumhuriyetin ilanından bugüne dek Türkiye tarihine değindi.

 

Haber Merkezi