Kol ağrısı birçok vakada yaygın olarak bir yaralanmadan veya aşırı kullanımdan kaynaklanır. Ancak kolun incinmesine neden olabilecek başka birçok sağlık durumu vardır. Kol ağrısı, eklem yaralanmalarından sinir sıkışmasına kadar çok çeşitli problemlerden kaynaklanabilir. Kol ağrısı altta yatan sebebe bağlı olarak aniden başlayabilir veya zamanla gelişebilir. Çoğu zaman kol ağrısı aslında boyundaki veya üst omurgadaki bir sorundan kaynaklanır. Kol ağrısı, özellikle sol kola yayılıyorsa, kalp krizi belirtisiolabilir.

 

Kol Ağrısı Neden Olur Ve Tipleri Nelerdir?

Kol ağrısının nedenleri arasında kas-iskelet sistemi problemleri, yumuşak doku sorunları, sinirsel yaralanmalar ve kardiyolojik problemler bulunabilir.

 

Burkulmalar

Burkulma, iki kemiği birbirine bağlayan eklemlerde bulunan doku şeritlerinin doğal sınırlarının ötesinde gerilmesi veya yırtılması durumuna verilen isimdir. Burkulmalar en yaygın olarak ayak bileklerinde görülse dahi kol bileğinde, omuzda ve dirseklerde de burkulma mümkündür. Burkulmanın ilk tedavisi dinlenme, buz, kompresyon ve yüksekte tutmayı içerir. Hafif burkulmalar evde başarıyla tedavi edilebilir. Şiddetli burkulma vakalarında ise yırtık bağları onarmak için cerrahi müdahaleye başvurulması gerekebilir. Burkulma ile zorlanma arasındaki fark ise, burkulma iki kemiği iki kemiği birbirine bağlayan doku bantlarını zedelemesi iken, zorlanmanın bir kasın veya bir kası bir kemiğe bağlayan doku şeridinin yaralanması olmasıdır.

 

Ulnar Sinir Sıkışması

Ulnar sinir sıkışması, ulnar sinirin bilekten veya dirsekten geçerken sıkıştırılmasıyla ortaya çıkan duruma verilen isimdir. Ulnar sinir, brakial pleksus sinir ağından ayrılarak ve kolun arkasından devam edip, içinden ele doğru ilerleyen sinire verilen isimdir. Ulnar sinir, beyinden gelen elektrik sinyallerini önkol ile elde bulunan kaslara iletir. Ulnar sinir ayrıca yüzük ile küçük parmaklardaki, avuç içindeki ve ön kolun alt kısmındaki duyulardan da sorumludur. 

 

Karpal Tünel Sendromu

Karpal tünel sendromu, median sinir üzerinde baskı olmasından kaynaklanır. Karpal tünel, elin avuç içi tarafında kemikler ve bağlar ile çevrili dar bir geçite verilen isimdir. Buradan geçen median sinir sıkıştırıldığında, el ve kolda uyuşma, karıncalanma ve güçsüzlük semptomlarının görülmesi mümkündür. Bireyin bileğinin doğal anatomisi, sağlık sorunları ve tekrarlayan el hareketleri karpal tünel sendromunun gelişmesine katkıda bulunabilir. Uygun tedavi genellikle karıncalanma ya da uyuşukluk gibi belirti ve semptomları gidererek bilek ile el fonksiyonlarını eski haline getirebilir.

 

Lateral Epikondilit

Aynı zamanda tenisçi dirseği olarak bilinen lateral epikondilit, genellikle bilek ve kolun tekrarlayan hareketleri nedeniyle dirsekteki tendonlara aşırı yük bindiği zaman ortaya çıkan ağrılı bir durumdur. Lateral epikondilit, tenisçi dirseği olarak adlandırılmasına rağmen sadece sporcularda görülen bir durum değildir. Tesisatçılar, ressamlar, marangozlar ve kasaplar da işleri gereği lateral epikondilit durumundan muzdarip olabilirler. Lateral epikondilit ağrısı, öncelikle ön kol kasların tendonlarının dirseğin dış tarafında bulunan kemikli çıkıntıya bağlandığı yerde ortaya çıkar. Ağrı zaman içerisinde bireyin ön koluna ve bileğine de yayılabilir. Dinlenme genellikle lateral epikondiliti rahatlatmaya yardımcı olur. Bunun yardımcı olmadığı vakalarda ya da durumun belirti ve semptomlarının bireyin günlük yaşamını çok etkilediği durumlarda doktor cerrahi müdahale seçeneğini sunabilir.

Bursit

Bursit, eklemlerin yakınında bulunan kemikleri, tendonları ve kasları tamponlayan küçük, sıvı dolu keseleri yani bursaları etkileyen ağrılı bir duruma verilen isimdir. Bursit, birçok vakada en yaygın olarak omuz, dirsek ve kalça bölgelerinde görülürler. Ancak dizde, topuklarda ve ayak başparmağın tabanında da bursit görülebilir. Bursit daha yaygın olarak tekrarlayan hareketler yapan eklemlerin yakınında oluşur. Bursit tedavisi tipik olarak etkilenen eklemin dinlenmesini ve daha fazla travmadan korunmasını hedefler. Bursit ağrısı çoğu vakada uygun tedavi ile birkaç hafta içinde geçer, ancak tekrarlayan bursit alevlenmeleri de yaygın olarak görülmektedir.

 

Tendinit

Tendinit, tendonların yani kasları kemiğe bağlayan kalın lifli şeritlerin iltihaplanması veya tahriş olması durumudur. Tendinit eklemin hemen dışında ağrı ve hassasiyete neden olur. Tendinit bireyin vücudundaki herhangi bir tendonda ortaya çıkabilir ve en çok omuzlar, dirsekler, bilekler, dizler ya da topuklar çevresinde görülür. Tendinit vakalarında tedavi süreci yaygın olarak ağrıyı kontrol altına almayı hedefler ve dinlenme, fizik tedavi ile ilaçlarla başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Tendinit şiddetli olduğu ve bir tendonun yırtılmasına yol açtığı vakalarda cerrahi müdahale gerekebilir.

 

Rotator Manşet Yaralanması

Rotator manşet, omuz eklemini çevreleyen ve üst kol kemiğin omuzun sığ yuvasında sıkıca durmasını sağlayan bir grup kas ve tendona verilen isimdir. Rotator manşet yaralanması, genel olarak omuz bölgesinde, yaygın olarak kolun vücuttan uzanması ile ağırlaşan, sürekli bir ağrıya neden olabilir. Rotator manşet yaralanmaları yaşla birlikte gerçekleşme ihtimali artan yaygın vakalardır. Durum sürekli baş hizasının üzerinde tekrarlayan hareketler yapan bireylerde daha erken görülebilir. Birçok rotator manşet yaralanması vakasında omuz eklemini çevreleyen kasların esnekliğini ve gücünü artıran fizik tedavi egzersizlerini gerçekleştirmek bireyin semptomlarını yönetmesine ve normal günlük yaşamına geri dönmesine yardımcı olur.

 

Bazı vakalarda rotator manşet yırtıkları tek bir yaralanma sonucu meydana gelebilir. Bu durumlarda, cerrahi müdahale seçeneğinin tartışılması için mümkün olan en kısa sürede tıbbi değerlendirme yapılmalıdır. Rotator manşet yırtıklarının daha geniş olduğu vakalarda durum kendiliğinden düzelmeyebilir ve alternatif tendonların transferi veya eklem replasmanı seçeneklerine başvurulması gerekebilir.

De Quervain'in Tenosinoviti

De Quervain tenosinovit bileğin başparmak tarafındaki tendonları etkileyen ağrılı bir duruma verilen isimdir. De Quervain tenosinovit vakalarında bireyler yaygın olarak bileklerini çevirince, herhangi bir nesneyi kavrayınca veya ellerini yumruk yapınca ağrı hissedebilirler. De Quervain tenosinovitinin nedeni henüz tıp uzmanları tarafından kesin olarak belirlenememiştir, bahçede çalışmak, golf veya tenis gibi sporları oynamak ya da bebek kaldırmak gibi tekrarlayan el veya bilek hareketlerine dayanan herhangi bir aktivitenin durumu daha da ağırlaştırdığı gözlemlenmektedir.

 

Servikal Disk Herniasyonu

Servikal diskler, boyun ve üst sırt bölgesinde bulunan omurlar arasındaki yastıklara verilen isimdir. Servikal disk herniasyonu ise jelatinimsi iç disk materyali, yani çekirdek pulpası, dış servikal disk duvarı yırtılıp dışarı taştığında veya fıtıklaştığında meydana gelir.Haber Merkezi