Yurttaşlık Derneği tarafından yürütülen; ‘Afet Dayanıklılığı için Yurttaşın Sözü’ başlıklı farkındalık yaratmayı amaçlayan çalışmanın; “Dayanıklılık ve Katılım Güz Okulu” adı atında 18-21 Ekim 2023 tarihleri arasında, Güzelyalı’da bir otelde düzenlendiği öğrenildi.“Afet Dayanıklılığı için Yurttaşın Sözü” Güz okulunun;  bireylerin, yerel inisiyatiflerin ve sivil toplum örgütlerinin afetler karşısında kentsel ve toplumsal dayanıklılığı arttırmak hedefiyle yerel ölçekte politika yapım süreçlerine aktif katılımı konusunda bilgi ve farkındalığının artırılmasını, kolektif ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesini ve havza temelli yerel politika yaklaşımının geliştirilmesini amaçladığı bildirildi.

 Yurttaşlık Derneği’nce yapılan açıklamada; “Yerel yönetimlerin stratejik planlarının toplumsal dayanıklılığı destekleyecek kentsel politika ve faaliyetlerin katılımcı ve kapsayıcı olarak tasarlanacağı bir politika ve planlama aracı olarak görüyoruz.” İfadelerine yer verildi.Marmara Denizi etrafındaki İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Yalova ve Bursa illerini kapsayan,  dört havzada gerçekleştirildiği belirtilen Güz okuluna ilişkin; Bu etkinliklerle sivil toplumun belediyelerin stratejik planlarına dair bilgi ve farkındalıklarını artırmayı amaçlandığı da yapılan açıklamada altı çizilen oldu. Açıklamada yarıca; “Marmara’daki yerel yönetimlerin stratejik planlarını ve faaliyet raporlarını birlikte inceleyerek dayanıklılık yaklaşımının mevcut stratejik planlardaki yerini ve yerel yönetimlerin afet yönetimi ve risk azaltım çalışmalarının izini sürüyoruz.” denildi.2023 yılının Ocak ayında başlayan ve Aralık 2023’te sona erecek bu proje kapsamında şimdiye dek Çanakkale, Bursa, Kırklareli ve İstanbul’da birer atölye çalışması düzenlendiği edinilen bilgilerden.Bu atölyelerde Marmara Denizi çevresindeki kent belediyelerinin stratejik plan ve faaliyet raporlarını afet dayanıklılığı perspektifinden incelendiği, mevcut stratejik planlar çerçevesinde uygulanan afet yönetimi ve risk azaltma çalışmalarına odaklanıldığı da altı çizilenlerden oldu.Atölye çalışmalarına katılan kent konseyleri, akademisyenler, öğrenciler, gönüllü mahalle oluşumları, yerel dernekler ile bölgede yaşayan tüm sivil toplum kuruluşlarının, stratejik planlarının, sivil katılım aracı olarak ele alındığına da işaret edilen açıklamada şöyle denildi;“Kentlerimizi dayanıklı kılacak politikaları, ortak çalışmaları ve katılım stratejilerini birlikte tasarlamaya gayret ettik.18-21 Ekim tarihlerinde Çanakkale’de düzenlediğimiz Dayanıklılık ve Katılım Güz Okulu’nda ise şimdiye dek gerçekleştirdiğimiz çalışmaları derinleştirmek, deneyimlerimizi paylaşmak ve yerelde yürütülen çalışmalar arasında bağlantılar kurmak için, önceki atölyelerde yer alan katılımcılarla yeniden bir araya geldik. Dayanıklı kentler, toplumsal dayanıklılık ve sivil katılım üzerine seminer ve sunumların olduğu bu üç günlük buluşmada, yerel yönetimlerin stratejik planlarını afet, dayanıklılık ve katılımcılık perspektifiyle incelediğimiz çalışmalarımızı ilerletmeye çalıştık.Ortalama 50 katılımcının yer aldığı etkinlikte Kırklareli, Bursa, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, İstanbul, Çanakkale gibi kentlerden bireyler, Kırklareli Kent Konseyi, Nilüfer Kent Konseyi, KEYAD (Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği), İzmit Belediyesi, Kırklareli Üniversitesi, TEMA, Küçükkuyu Kadın Kolektifi, İda Dayanışma Derneği, Troya Çevre Derneği, ÇAYEKA (Çanakkale Yerel Kalkınma Derneği), Şişli Kent Konseyi, Çanakkale Belediyesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Argüden Yönetişim Akademisi gibi kurumlardan temsilciler bulundu.Afet çalışmaları, stratejik plan inceleme, yerel yönetimlere sivil katılım hakkında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilen sunumlar sonrası, birçok farklı kurumdan katılan katılımcılar, çalışmaların ilk oturumunda 10’ar kişilik dört gruba ayrılıp, her bir masada iki İstanbul belediyesinin stratejik planını incelerken, ikinci oturumda ikişerli gruplara ayrılarak Marmara’nın farklı ilçe belediyelerinin stratejik planlarına afet dayanıklılığı çalışmaları perspektifinden incelediler ve tespitlerde bulundular.”14-15 Aralık 2023 tarihlerinde kapanış toplantısı gerçekleştireceği öğrenilen çalışmanın sonunda, şimdiye kadar yapılan etkinliklerde elde edilen verilerin, etkinlik katılımcıları tarafından belediyelere sunulmasının da hedeflendiği kamuoyu ile paylaşılan bilgiler arasında yer buldu.“Afet Dayanıklılığı için Yurttaşın Sözü” çalışmasını, uluslararası barış çalışmaları yürüten Hollanda merkezli sivil toplum örgütü PAX For Peace ortaklığı ve Hollanda Kraliyeti Büyükelçiliği MATRA fonu hibe desteği ile gerçekleştirildiği öğrenildi.

Burcu ERDAL