Platform üyeleri ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen projenin iptali için  Milli Eğitim Müdürlüğüne PTT Aracılığı ile mektup gönderdiler. Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalananve okullarda hayatta geçirilerek öğrencilere yönelik çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)  projesinin iptal edilmesi için  PTT İle  Milli Eğitim Bakanlığına  mektup gönderdiler. PTT önünde toplanan  Laik Bilimsel Eğitim Platformu (LABEP)  bir basın açıklaması yaptı.  Platform adına açıklama yapan  Sami Yılmaz “Milli Eğitim Bakanlığının Gençlik Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile yaptığı bir  ÇEDES Projesi var.  Bu proje ile ilgili  Çanakkale Laik Bilimsel Eğitim Platformu olarak 11 Sivil Toplum Örgütü ile birlikte  Ağustos ayından beri bu proje ile ilgili halkımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz.  İlk olarak Ağustos ayında imza kampanyamızı yapıp  basın açıklaması şile bilgilendirme yaptık. Okulların açıldığı gün ÇEDES Uygulaması yapılan  Gazi Ortokulunun önünde  bildiri dağıtarak vatandaşları ve velileri bilgilendirdik.  Şimdi de pu projeye karşı olduğumuzu ve bu projenin laik, bilimsel eğitime karşı olduğunu, Cumhuriyet değerleri ile çeliştiğini  ifade eden bir mektup yazdık.  Mektup 11 Sivil Toplum örgütünün ortak dilidir” dedi.Konuşmasında Mektubun içeriğine de değinen ve  mektupta yazılanları okuyan Sami Yılmaz “Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında , Anayasa’ya, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve eğitim bilimlerine aykırı ÇEDES “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi İş Birliği Protokolü” kapsamında, İzmir, Eskişehir ve Tekirdağ illerinde ve pilot il olmadığı halde diğer illerde de (Örneğin Çanakkale) İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve Müftülüklerince yürütülen; ilkokul, ortaokul ve liseye "Manevi Danışmanlık" hizmeti adı altında imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kur’an Kursu öğreticisi görevlendirilmesini T.C. Anayasası’nın 2. 24. 42. 174. Maddelerine ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırılığı nedeniyle kabul etmiyorum.Pedagojik formasyon alarak göreve başlayan öğretmenlerimiz okul öncesinden itibaren öğrencilerimizin eğitiminden sorumludur ve her okulda, rehber öğretmen ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmeni vardır. Öğrencileri pedagojik formasyonu olmayan kişilere bırakan bu protokol derhal iptal edilmelidir. Hangi ünvan, makam, statü ve kimliğe sahip olursa olsun; denetleme yetkisi olmayan ve Pedagojik yeterliliği bulunmayan kişilerin ders saatinde veya teneffüs saatlerinde sınıfa, okulun toplantı, konferans, spor, sosyal etkinlikler salonlarına alınmasına ve bu mekanlarda yapacakları etkinliklere velisinin izni olmadan öğrencilerin katılmasını istemiyorum. Müfredatta yazılı eğitim öğretim faaliyetleri dışında ve Milli Eğitim mevzuatında yer almayan sosyal etkinliklere (sosyal kulüp Faaliyetleri, belirli gün ve haftalar vb faaliyetler dışındaki etkinliklere) katılmalarına izin vermiyorum. ÇEDES Protokolü ile okullardan tarikatlara çocuklar devşirilerek gelecekleri karartılacaktır. Yukarıda belirttiğim nedenlerle Anayasa’ya ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı olan ÇEDES Protokolünün uygulamadan kaldırılmasını ve ileride buna benzer projelerin uygulamaya konmamasını istiyorum. Bilgilerinize sunarım” ifadelerinin yer aldığını dile getirdi.

Şerife Erdem