ASTAM Yönetim Kurulu Üyesi Av. Berkan Karaca ve Özge Aretlik ile Özlem Kurum;
"Türkiye güçlü bir kadro ile yeni bir düşünce kuruluşuna sahip oldu." açıklamasına imza attı.

Siyaset ve toplumsal konularda uzman çalışma grupları ile fikirler ve uygulama planları üretecek ASTAM 'ı anlatan Çanakkaleli hukukçu Berkan Karaca;

 "Kısa adı ASTAM olan; Anadolu Siyaset ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Ankara merkezli bağımsız bir sivil toplum yapılanması ve düşünce kuruluşu olarak  siyaset ve toplumsal konularda araştırmalar yapmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.

-------------------------------

ASTAM'DA, ÜÇ ÇANAKKALELİ...

-------------------------------

Başkent Ankara Mrekezli ASTAM' ın Kurmay kadrosunda, üç Çanakkaleli de görev aldı. 'Anadolu Siyaset ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi' ASTAM, "Yeni bir ekip, yeni ufuklar" sloganı ile hayata geçti.

ASTAM'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alan,  genç siyasetçi Çanakkaleliler  Av. Berkan Karaca ve Özge Aretlik ile Özlem Kurum, Bağımsız bir Sivil Toplum kuruluşu yapılanmasına sahip, düşünce kuruluşu olarak  siyaset ve toplumsal konularda araştırmalar yapacak olan STK' ya güç katan isimler oldular.

Yönetim kurulu üyesi olarak ASTAM' ın kurmay kadrosunda görev üstlenen Av. Berkan Karaca, ASTAM ' dan sözeder iken şu ifdaleri kullandı;

"Temel çalışma alanlarını; Siyaset, İç ve dış Politik Gelişmeler, Ekonomik ve Mali Gelişmeler, Sanayi ve İhracat Faaliyetleri, Sağlık ve Fen Bilimleri alanında Gelişmeler, Tarım ve Hayvancılık Faaliyetleri, Çevre ve Şehircilik Politikaları, Adalet ve Hukuk Politikaları, Kadın ve Gençlik Politikaları  olarak belirledi.

Yönetim Kurulu Başkanlığını M. Sami Topbaş’ın yürüttüğü ASTAM’da, Çanakkaleli hemşehrilerimiz ASTAM Yönetim Kurulu Üyesi olarak Özge Aretlik ile Özlem Kurum ' la grev aldık.

Ankara merkezli ASTAM' da,  Mustafa Burak Demirer, Sedat Kızılcıklı, Şener Temur, Kadir Daylık , Prof. Dr. Serdar Sezer, Dr. Abdullah Yıldız, Dr. İrfan Karatutlu, Av. Erdinç İpek, Mustafa Satıcı, Dr. Ali Yılmaz, Metin Atabey ve Şehir Plancısı Uğur Dündar gibi isimler çeşitli birimlerde çalışmalar başlattı."

ASTAM’ın yapısı ve hedeflerine ilişkin de bilgi veren Karaca, Yönetim Kurulu Başkanı mız M. Sami Topbaş' ın da beirtiği gibi; "Bünyesinde yapılan faaliyetlerle, Türkiye’nin yaşadığı ve gelecekte karşılaşması öngörülen sorunları aşmak ya da en az maliyetle ortadan kaldırmak için, ASTAM  politikalar belirlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Bu katkıyı ortaya koymak için konferanslar, seminerler, 'arama' toplantıları, yuvarlak masa toplantıları düzenlemeyi hedefliyoruz.

Söz konusu toplantılarda ortaya çıkan görüşleri, teknik anlamda olgunlaştırıp ve nesnel öneriler haline getirerek yazılı ve görsel materyaller şeklinde, toplumla ve karar vericilerle paylaşmak istiyoruz."

Yönetim Kurulu üyesi olarak ASTAM' ın kurmay kadrosunda görev üstlenen Av. Karaca; "Gücümüzü farklı disiplinlerden gelen birçok akademisyen, iş insanı, siyasetçi, asker, diplomat ve bürokratın farklı tecrübe, bakış açısı ve tecrübelerinin ortak bir zeminde tartışmasından almaktayız.

Bunu yaparken amacımız, tartışılan konuda konsensüse ulaşarak ortak akıl yoluyla kapsayıcı bir sonuç elde etmektir.

Faaliyetlerimizi Yönetim Kurulumuz planlamaktadır. ASTAM bünyesinde  yer alan Çalışma komisyonları ve Danışma Kurulu da,  fikir, siyaset ve bilim dünyasında yer edinmiş,  toplum önderlerinden oluşmaktadır.

Komisyon ve Kurullar ASTAM’ın faaliyet ve projelerimizi desteklerken, sürekli olarak faal olan Çalışma Akademilerimiz de alanlarında uygulama politikaları oluşturmayı  amaç edindik."

Geçtiğimiz günlerde ilk ziyaretini 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e gerçekleştiren ASTAM,  çalışmaları ve vizyonları hakkında 11. Cumhurbaşkanı Gül'e bilgi paylaşımında bulunduğu öğrenildi.

Cuma Deren