Şubat ayından bu yana hayata geçirilen yeni uygulamaların nası işlendiği ile ilgili Ekim Ayı Belediye Meclisinde bir sunum yapan Çanakkale Belediyesi İmar Müdürü Kemal Albayrak çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem ile asrın felaketini yaşayan Türkiye’de aynı acıların bir daha yaşanmaması için Belediyeler taraşından yeni kararlar alındı. Asrın felaketi depremin ardından olağanüstü toplanan Çanakkale Belediye Meclisi tarafından de bir çok kararlar alınmıştı. Alınan kararlar kapsamında uygulamaya geçirilen çalışmalar ile ilgili Çanakkale Belediyesi İmar Müdürü Kemal Albayrak, Ekim ayı Belediye meclisinde bir sunum yaparak hayata geçirilen çalışmalar ile ilgili bilgiler verdi.  
 
İmar Müdürü Kemal Albayrak yaptığı bilgilendirmede  “Birinci maddemiz deprem mevcut ölçüm cihazlarını barındıran deprem istasyonlarının işler durumunda kalması İçin önlemler ve ilave yapılmasıyla alakalı maddemizdi. Kent içinde ve yakın çevresinde bulunan deprem istasyonu sayısı bu süreçte altıdan on bire çıkarılmış. Tamamına eş zamanlı veri aktarımı ve takibi için gerekli modern tertibatı ilave edilerek çevrim içi iletişim imkanı sağlanmıştır. Kaydedilen depremler ile ilgili değerlendirmeler ve analizler akademisyenler ile sürekli olarak yapılmakta ve takip edilmektedir. Bu sistem imar müdürlüğümüzün içerisinde  zemin kontrol odamız Canlı olarak takip edilebilir. Bu süre içerisinde bu sisteme ilave olarak kurulması planlanan deprem erken uyarı sistemi için Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, deprem mühendisliğiyle 15 Eylül  2023  tarihinde imzalanan protokol kapsamında deprem alarm sisteminin belediye binasına kurulması çalışmaları başlatılmıştır. Protokolün süresi bir yıl olup bir yıllık süre içerisinde bahsedilen sistemin belediye binamıza kurulması tamamlanacak. İlave olarak deprem yönetmeliğine uyum olarak zemin sınıfının tespiti amacıyla kullanılan sismik kayıtçı cihazı temin edilmiştir. Cihaz idaremizce binalarda risk analizi yapılması aşamasında onaylı zemin etüdü bulunmayanlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sistemine girmek üzere veri toplamı aşamasında kullanılmaktadır. Bunu da Osmangazi Üniversitesiyle yaptığımız bir ortak bir proje kapsamında yine hibe yöntemiyle elde ettik” dedi.
 
65 Bina İçin Performans Analiz Raporu Hazırlandı
 
Kemal Albayrak “İkinci madde ilgili Meclis kararımızda test laboratuvarının kurulması ve işletilmesiyle alakalı bir maddeydi. Mümkün olan en hızlı temin yöntemi kullanılarak yapı malzeme laboratuvarı kurulumuna yönelik makine ve teçhizatlar alınmış. Yeşil yerel yönetim hizmet binamızın ikinci bodrum katında bulunan çalışma alanında kurulumları tamamlanmıştır. Tahribatlı ve tahribatsız yöntemler ile analiz yapma kapasitesine sahip laboratuvar makinelerinin kalibrasyon işlemleri tamamlanmış, mayıs ayı olağan meclis toplantısında Ücret tarifesi düzenlenmiş. Personel alım işlemleri tamamlanarak iki inşaat mühendisi ve üç inşaat teknikeri kadrosuyla 21  Temmuz itibariyle hizmet vermeye başlanmıştır. Bugüne kadar toplam 65  bina için performans analizi raporu hazırlanmış” dedi.
Depo Alan Çalışmaları Devam Ediyor
Olası afet sonrası malzemelere daha kolay ulaşılması için oluşturulacak depolarla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Kemal Albayrak “Dördüncü maddemizde bahsedilen konularla alakalı olarak il sağlık müdürlüğü ile birlikte afet sonrası müdahale, sağlık ve yardım malzemesi, depo ve dağıtım amaçlı kullanılacak Esenler Mahallesi sınırları içerisinde bir alan ile ilgili çalışma devam etmektedir. Bununla ilgili AFAD İl Müdürlüğüne yapılan başvuru sonrasında hem sağlık müdürlüğünün ihtiyacı olan, hem de belediyemizce kurulması planlanan depo prefabrik yapıların kullanabileceği bir alanla alakalı çalışma devam etmekte. Bunun yanında Barbaros Mahallesi'nde Halit Çember, Sağlıklı Yaşam Parkı'na cepheli alanda yapılması planlanan afet yönetim merkezine yönelik mülk sahibi Hüseyin Akif Terzioğlu Şefkat yuvası ile ortak çalışma başlatılmıştır.  Modeks tatbikatının yapıldığı alanlarda ki onlar Türkiye Afet Müdahale Planında şehrimiz için afet sonrasında kullanılacak eee barınma, toplanma vesaire alanlarıyla alakalı bunların altyapı çalışmalarıyla aramızca tamamlanmış olup olası bir afet Sonrasında bu alanların hızlıca sahra hastanesi kurulması ya da diğer konularla alakalı hemen hizmete alınabilmesi için gerekli altyapı çalışmaları idaremizce tamamlanmıştır” dedi.
 
Temel Atma ve İnşaat Sürecinde Denetimler Arttırıldı
 
Olağanüstü mecliste alınan kararlardan biri olan sıkı denetim ile ilgili de bilgiler veren  Kemal Albayrak “Yeni yapı imalatlarıyla ilgili kontroller beşinci maddemiz inşa edilecek yapıların güvenliğinin arttırılması amacıyla alınabilecek önlemler ve ilave tedbirler ile alakalı olarak bir çalışma başlatılmış. İnşaat mühendisleri odası, mimarlar odası, üniversitemizin ilgili bölümlerinde görevli akademisyenler, yapı denetim şirketleri ve sektörde çalışan deneyimli inşaat mühendisleriyle görüşmeler yapılmış. Mevcut deprem yönetmelerine ek öneriler hazırlanma aşamasındadır. Sonrasında zemin iyileştirme kontrolleriyle alakalı olarak idaremize verilen görevler vardı. Olağanüstü meclis kararımızda. Temel aşamasından önce zemin iyileştirme kontrolü idaremiz teknik elemanlarımızca yapılmaktadır. Kontroller inşaat mühendisliği ve zemin mühendislerince ortak çalışmayla hem imalat hem test aşamalarını kapsayacak şekilde planlanmaktadır. Yani öncesinde sadece zemin mühendislerince yapılan kontroller artık meclis kararı olağanüstü meclis kararımızdan sonra bir inşaat mühendisi ve bir zemin mühendisiyle birlikte hem imalat aşamasında yerinde kontrol edilecek şekilde hem de bu testin dışarıda yapan ilgili büro tarafından yapılırken elemanlarımız tarafından yerinde  kontrolü şeklinde devam etmektedir. Ruhsatlı iyileştirme projesine uygunluğu onaylanmayan yapıların inşasının devamına idaremizce izin verilmemektedir” dedi.
Binayı Sadece Yeniden Yapmak İçin Değil Ömrünü Uzatmak İçin de Çalışıyoruz
 
Kemal Albayrak “İstanbul Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümü öğretim üyelerinin yer aldığı proje kapsamında mevcut binaların zeminlerinin iyileştirilmesiyle ilgili saha deneyleri Çanakkale merkezde yapılmaktadır. İdaremiz tarafından araştırılmalara destek verilmekte olup deneyler takip edilmektedir. İki etap halinde birincisi park bahçeler müdürlüğümüze bir alanda. İkincisi de güzel yılda sıvılaşmaya daha açık olan itfaiye müdürlüğümüzün kullandığı alan içerisinde iki adet deney yürütülmektedir. İdaremizce deneyler takip edilmektedir.   Mevcutta zemin iyileştirme, bina olmayan parseller parsellerin içerisinde şu an  zemin altına enjeksiyon yöntemiyle kazık vesaire  betonla alakalı çimento basmakla alakalı bugüne kadar yürütülen yöntemler mevcut. Ancak mevcut bir binanın  zemin  bodrum katının altına bir zemin iyileştirme yapılması yapılan performans analizi raporu sonucunda çıkarsa bunu yapmak hem çok maliyetli hem de mevcut kullanılan sondaj cihazlarının mevcut binanın altına girmesi çok mümkün değil. Kolon kiriş sistemine yapılacak olan farklı iyileştirme yöntemlerini de birleştirdiğimiz zaman hem zeminine hem de mevcut kolon kir sistemine statik sistemine yapılacak iyileştirmelerle Çanakkale içerisinde riskli olarak kabul ettiğimiz binaların risksiz ve depreme dayanıklı olarak devam etmeleriyle alakalı bir çözüm geliştirmiş olacağız. Yani riskli çıkmış bir binanın sadece yıkılarak yenisinin yapılması değil bu yöntemle Zemininin iyileştirilmesi sistemine yapılacak iyileştirmelerle de ömrünün uzatılması gündeme gelebilecek. Bunu takip ediyoruz” dedi.
İşyeri Hem Açılırken Hem Devredilirken Denetleniyor
 
Kemal Albayrak “D maddesi iş yeri açılış ruhsatları aşamasında kolon ve kiriş sisteminin ııı idaremizce denetlenmesiyle alakalı ııı madde. Iş yeri açılışı ve iş yeri devri aşamasında zabıta müdürlüğümüzle yapılan rutin denetime ek olarak statik projeye uygunluk kontrolü görevi yerine getirilmekte olup iş yeri ruhsatı verilmesi aşamasında denetimler devam etmektedir. Şu ana kadar yaklaşık olarak 360 iş yerinde statik projeye uygunluk denetimi yapılmış ve iş yeri açıl alakalı süreçleri tamamlanmıştır. Bir diğer madde iş yeri açılışına gelmeyen ancak büyük alan kullanımı gerektiren marketler, mobilya mağazaları gibi alanlarda zemin katta hizmet veren ve büyük alan kullanımı gerektiren market ve benzeri iş yerlerine yönelik olarak herhangi bir başvuru beklenmeksizin iş yükünün müsaade ettiği zamanlarda statik projeye uygunluk denetimleri yapılmaktadır. Bununla alakalı da marketlerden başladık” dedi.
 
Kamu Binaları Denetlendi
Albayrak “Altıncı maddemiz mevcut yapı stoku ile ilgili alınacak önlemleri kapsamakta. Önemli ulaşım  kavşak noktalarında bulunan ve yapı denetim hizmeti almamış binalar tespit edilmiş. Tapu kayıtları ve de adres bilgileri temin edilmiş. ilgili meclis kararına istinaden tebligat işlemleri başlatılmıştır. Bu yapılarla alakalı bir broşür hazırladık.  Kent içerisinde mevcut hastane, sağlık ocağı ve sağlık tesisleriyle alakalı maddemizle ilgili olarak da il sağlık müdürlüğüyle görüşme yapılarak tüm sağlık tesislerinin risk analizlerinin idaremizce yapılması yönünde çalışma başlatılmış. Laboratuvarın hizmete girmesi sonrasında şehir içinde ve Kepez sınırlarında toplam 22  adet binanın risk analizi raporu hazırlanmıştır. Bunların çoğu zaten eski hastane olarak bildiğimiz kampüste. İl sağlık müdürlüğü sağlık lojmanları ve ağız diş sağlığı merkezi olmak üzere toplamda 22  tane binanın risk hazinesi hazırlanmış ve tamamı olarak çıkmıştır” dedi.
 
Cuma Deren