Çanakkale kıyılarında onlarca yıldır yaşanan dramın sormlularına ceza yağacak.
Yasa dışı göç yoluna çevrilmek istenen Ayvacık sahillerinde, bir çok kez yaşanan facianın sorumlusu insan tacirlerine verilen ceza, bundanböyle misliyle  artacak.Göçmen kaçakçılığı için verilen cezanın alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılıyor.
HACİZ MAĞDURİYETİNE SON
Milyonların yaşayabileceği mağduriyete, Türkiye Büyük Millet Meclisi 'TBMM)'nde görüşülüp ve kabul edilen Kanun teklifi ile adeta son verildi.
Yasalaşan kanun ile birlhikte bundan böyle;  "Aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczedilemeyecek. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılamayacak."
SEN MİSİN GENÇLİĞİ ZEHİRLEYEN...
"CEZA,  İKİ KATınA ÇIKTI
Gençliği hedef alan illeti imal eden  ve satana verilecek ceza  iki katına çıkacak.
 İşte o detay; "Sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin imal ve ticareti suçuna ilişkin ceza, yarı oranında artırılıyor. Göçmen kaçakçılığı için verilen cezanın alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılıyor"
----------------------------------
YARGIDA YENİ DÜZENLEME 
SUÇLULAR YANDI!...
------------------------------------
Çanakkale'yi de ilgilendiren Kanun teklifi yasalaştı. Denizde facia yaşatanlara ağır ceza geliyor.
Gazi Meclis' te dün görüşülen kanun teklifi Yasalaştı. Yasalaşan kanui teklifinde, Çanakkale' yi de ilgilendiren  önemli bir ayrıntı var.
ÇANAKKALE' DE FACİA YAŞATANLAR YANDI
Çanakkale kıyılarında onlarca yıldır yaşanan dramın sormlularına bundan böyle ceza yağacak.
Yasa dışı göç yoluna çevrilmek istenen Ayvacık sahillerinde, bir çok kez yaşanan facianın sorumlusu insan tacirlerine verilen ceza,  misliyle  arttı.
Göçmen kaçakçılığı için verilen cezanın alt sınırı, dün yasalaşan kanun teklifi ile birlikte  3 yıldan 5 yıla çıkarılıyor.
Yasalaşan teklif te ayrıca; Mesleğe yeni başlayan avukatlardan, ilk 5 yıl baro keseneği alınmayacak.
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün gerçekleşen TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.  
MAĞDURUYİTE SON
TBMM' nin resmi internet sitesinde de yer bulan, kanunlaşan maddelyere ilişkin  detaylardan bazıları şöyle;
İcra ve İflas Kanunu'na "konutta haciz" başlıklı madde ekleniyor.
Buna göre, icra müdürü, haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunu tespit etmesi halinde bu yerde haciz yapılmasına karar verecek ve bu kararı derhal icra mahkemesinin onayına sunacak.  Mahkeme, dosyanın tevdi edildiği tarihten itibaren en geç 3 gün içinde dosya üzerinden yapacağı inceleme sonunda, haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunun anlaşılması halinde kararın onaylanmasına kesin olarak karar verecek. Bu kararın icra dairesine bildirilmesi üzerine haciz işlemleri yapılacak.  
Haciz yapılması talep edilen yerin konut olmadığının anlaşılması halinde ise mahkeme, konutta haciz yapılmasına dair kararı kesin olarak kaldıracak.
Kamuoyunu yasa baoğan,yasadışı sınır ihlalleri sırasında meyana gelen deniz facialacrı sonucunda, onlarca kişinin, üstelik çoluk çocuk yaşamını yitirmesinin sorumluları, resmen yanacak.
İnsan kaçakçılığı için verilen cezanın alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılıyor,
Yargıda yeni düzenlemeleri içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'da sayılan suçlar arasına "göçmen kaçakçılığı" da ekleniyorn.
Böylelikle, göçmen kaçakçılığı suçu nedeniyle el konulan milli savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle doğrudan ilgili silah, mühimmat, araç ve gereç ile sarf malzemesinin Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilebilmesine imkan sağlanacak.  
Avukatların büro kurma giderlerinin karşılanması için kredi ve finans kuruluşları ile kredi veren kamu kurum ve kuruluşlarınca uygun şartlarda finansman desteği sağlanacak.
Desteğin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca belirlenecek.  
Mesleğe yeni başlayan avukatlardan, ilk 5 yıl baro keseneği alınmayacak.  
Adli yardım sisteminin güçlendirilmesi amacıyla adli yardım bürosunun gelirleri arasında yer alan harçların ve para cezalarının oranı yüzde 2'den yüzde 3'e çıkarılacak.  
DİKKAT ÇEKEN DETAY..
Sağlık Bakanlığının uyuşturucuyla mücadele için açacağı tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine herhangi bir yargısal sürece dahil olmaksızın kendiliğinden başvuran kişilerin de tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinden faydalandırılması zorunluluğu getirildi.  
Uyuşturucuyla mücadele alanında faaliyet gösteren tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasıyla bağımlılıkla mücadelenin etkinliğinin artırılması amaçlanıyor.  
Kaçakçılık suçları, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu, uyuşturucu madde yapmak amacıyla bitki ekiminden elde edilen mal varlığı değerlerini ihbar edenler ile bu suçlardan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu ihbar edenlerin kimlikleri gizlenecek.  
Düzenlemeyle, basit yargılama usulünün uygulandığı ticari davalardaki miktar veya değer 500 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı ve bu parasal sınırın her yıl yeniden değerleme oranında artırılması hükme bağlandığı öğerinldi.
Cuma Deren .