Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinden yükselen yemek şikayetlerini Kamuoyunda önlemek için Taşeron Firma çalışanlara Silikon Vadisinde gizli araştırma projesi yürüten bilişim şirketi sözleşmesi’ gibi düzenlenmiş, Yaşanan yemek şikayetleri ve  yemek ihalesi alan firmaların çalışanlara dayattığı sözleşmelerle ilgili bir açıklama yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Çanakkale Şube Sekreteri Mehmet Apaydın, firmaların Kamuoyuna bilgi sızdırmaması için çalışanlarına dayattığı, başka ile sürgün ve 50 bin TL Para cezası da dahil   kölelik sözleşmesinin ağır şartlarını da gün yüzüne çıkardı.
Çanakkale Devlet Hastanesinde özellikle Pandemide sağlık çalışanlarına verilen kötü yemeklerin ardı arkası kesilmezken, ihaleleri alan firmalar,  ifşaların daha fazla yaşanmaması için çalışanlarına adeta ‘Kölelik Sözleşmesi’ imzalatıldığı belirlendi. Kamuoyunda son yıllarda benzer haberlerin Kamuoyu gündemine sık sık gelmesi ile firmalar çareyi çalışanlarına dayattıkları sözleşmelerde buldu.  Haklarında çıkan kötü söylemleri engellemek için teşaron yemek firmaları  personellerine ‘Silikon Vadisinde gizli araştırma projesi yürüten bilişim şirketi sözleşmesi’ gibi sözleşmeler imzalattı. Sağlık çalışanlarının sağlığına kast eden bu yemek firmaları ile ilgili Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Çanakkale Şube Sekreteri Mehmet Apaydın bir açıklama yaptı. Apaydın  “utanmadan sıkılmadan ‘Silikon Vadisinde gizli araştırma projesi yürüten bilişim şirketi sözleşmesi’ gibi düzenlenmiştir. Yapılan iş sadece yemek pişirme ve dağıtma iken, işveren lehine; Sürgün niteliğindeki farklı illere çalışmaya gönderme hakkından, Angarya niteliğindeki ücretsiz telafi çalışmasından, Gizlilik ve rekabet yasağının ihlalinden, 50 bin TL gibi fahiş tazminat ve ücretin 10 katı gibi abartılı cezai şart rakamlarından, Keyfi fesih nedenlerinden geçilmeyen sözleşme hükümleri, Modern Kölelik  koşullarını dayatmaktadır” dedi.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Çanakkale Şube Sekreteri Mehmet Apaydın “Kentimizin en büyük ve en önemli hastanesi Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nin yemek şirketleriyle ilgili sıkıntılar bitmek bilmiyor. Yemeklerin içinden çıkan kurtçuklar, sinekler, hijyene aykırılıklar, etsiz, kalitesiz ve vasat yemekler, sürekli ihale değiştirilmesi gibi sorunlar, basına ve kamuoyuna daha önce defalarca yansımıştı. Bu sefer de, yemek ihalesini kazanan şirketin işçilere yönelik ‘kölelik sözleşmesi’ dayatmasıyla karşı karşıyayız. 01.03.2023-31.05.2023 tarihlerini kapsayan 3 aylık kısa süreli ihaleyi, RD Turizm Gıda İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. isimli şirket kazanmıştır. Bu şirketin sahibi, bir önceki yemek ihalesini de diğer şirketi üzerinden almıştır” dedi.
Yemek Şirketlerin Taşeron Firma Oyunu
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Çanakkale Şube Sekreteri Mehmet Apaydın açıklamasının  devamında Yemek ihalesini alan firmaların yaptıkları oyuna değinerek, çalıştırılan işçilerin haklarının nasıl ödenmediği ve ortada bırakılan işçilerin borçlarının nasıl hastaneye kaldığı ile ilgili bilgiler verilerek “Taşeron sisteminde her zaman olduğu gibi makyaj değişmekte ama içerik aynı kalmaktadır. Yemekleri yapan işçiler uzun yıllardır Hastanede çalışmasına rağmen, ihaleleri alan farklı firmalara girdi-çıktıları yapılmaktadır. Birçoğu köklü ve kurumsal olmayan, üzerlerine kayıtlı hiçbir malvarlığı ve sermaye bulundurmayan bu yandaş ‘masa sandalye’ şirketlerine ulufe niteliğinde ihaleler dağıtılmakta, servet transferi yapılmaktadır. Hastane eliyle ihya edilen bu şirketler, ihale sona erince tası tarağı toplayıp gitmekte, işçilerin hak ve alacaklarını hiçbir şekilde ödememekte, tüm borçları Hastaneye kalmaktadır” dedi.
Silikon Vadisi Şirketlerin Gizlilik Sözleşmesi İmzalatılmış
Çalışanların hakkını vermediği gibi, çalışanlara dayatılan sözleşmelere de değinen ve paravan şirketin Silikon Vadisinde gizli araştırma yapan şirketlerin sözleşmesini dayattıklarını dile getiren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Çanakkale Şube Sekreteri Mehmet Apaydın   “İşçilere dayatılan 3 Aylık İş Sözleşmesi, hiç utanmadan sıkılmadan ‘Silikon Vadisinde gizli araştırma projesi yürüten bilişim şirketi sözleşmesi’ gibi düzenlenmiştir. Gören de, ortada kurumsal bir firma ve aşırı gizlilik gerektiren bir süreç var zannedecek! İşçilere altı üstü asgari ücret verilirken ve yapılan iş sadece yemek pişirme ve dağıtma iken, işveren lehine; Sürgün niteliğindeki farklı illere çalışmaya gönderme hakkından, Angarya niteliğindeki ücretsiz telafi çalışmasından, Gizlilik ve rekabet yasağının ihlalinden, 50 bin TL gibi fahiş tazminat ve ücretin 10 katı gibi abartılı cezai şart rakamlarından, Keyfi fesih nedenlerinden geçilmeyen sözleşme hükümleri, Modern Kölelik  koşullarını dayatmaktadır” dedi.
Halkın Sağlığıyla Oynamak Neymiş Göreceksiniz
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Çanakkale Şube Sekreteri Mehmet Apaydın   “Yüksek ihale bedelini cebe indirip, Hastanenin mekân ve imkânlarından sınırsız faydalanıp, kalitesiz ve adi gıda malzemeleriyle, yağlarla, kıymasız, etsiz, proteinsiz yemek yaparak, personel yemeği ve hasta yemeklerini BERBAT şekilde yaparak sağlık çalışanlarının, hasta ve hasta yakınlarının sağlığıyla oynayan, işçileri köle gibi kullanarak sineğin yağını çıkarırcasına kar eden şirket yetkililerini ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi İdarecilerini uyarıyoruz: Bu sürecin tüm vebali ve sorumluluğu üzerinizdedir. Gün gelecek devran dönecek, hukuk ve yasalar önünde hesap vereceksiniz. Halkın sağlığıyla oynamak neymiş göreceksiniz. Yemekhane emekçileri yalnız değildir. Sendikamız tüm gücüyle, üyeleriyle, fiili meşru mücadelesi ve hukuki desteğiyle yanınızdadır” dedi.
 
Cuma Deren