Bu kapsamda bir basın açıklaması yapan ve taleplerini dile getiren Çanakkale BES Şube Başkanı KESK Dönem Sözcüsü Ayşegül Sandıkçıoğlu, emekten yana bir bütçe istediklerini belirtti.Önümüzdeki yıl gerçekleştirilen bütçenin görüşmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilirken Sivil Toplum Kuruluşları da basın açıklamaları ile yapılan bu bütçede istek ve taleplerini dile getiriyorlar. Plan Bütçe Komisyonunda devam eden görüşmelere ilişkin bir açıklama yapan ve taleplerini dile getiren KESK Çanakkale Şubeler Platformu adına açıklamayı yapan  BES şube Başkanı KESK Dönem Sözcüsü Ayşegül SandıkçıoğluArtan yoksulluğumuz ve ağırlaşan yaşam koşullarında TBMM’de 2023 Bütçesi görüşülüyor. Her şeyin Saray’dan belirlendiği, bütçe hakkımızın elimizden alındığı, parlamentonun dahi göstermelik hale getirildiği bir süreçteyiz. Maaşlarımızdan ödeyeceğimiz vergilere, yararlanacağımız kamu hizmetinden, faturalarımıza kadar hayatımızın her alanı bütçe ile belirleniyor” dedi.
 
Emekten Yana Bütçe İstiyoruz
 
Konuşmasının devamında KESK’in  taleplerini de dile getiren  BES şube Başkanı KESK Dönem Sözcüsü Ayşegül Sandıkçıoğlu “Bu nedenle halktan, emekten yana bir bütçe için TBMM Başkanlığı’ndan taleplerimiz şu şekildedir: Kamu hizmetlerinin tasfiyesine, özelleştirmelere, Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemine aktarılan hazine garantilerine son verilmesi, Kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılması, Sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil gibi hür türlü güvencesiz istihdama son verilmesi, tüm kamu emekçilerinin güvenceli-kadrolu istihdam edilmesi, Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçenin hayata geçirilmesi, Tüm kamu emekçilerine insanca yaşamaya yetecek, yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret verilmesi, Vergide adaletin sağlanması, az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınması, Gelir Vergisi birinci dilim oranının %15 ten  %10’a düşürülmesi, vergi matrahının yükseltilmesi. Bu vesileyle bir kez daha başta kamu emekçileri olmak üzere tüm emekçileri, dar gelirli vatandaşlarımızı kadınları, gençleri Halktan, Emekten Yana Bütçe için birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz” dedi.
 
Burcu Erdal