Sıfır Atık projesi kapsamında hayata geçen “Atık İlaçların Ayrı Toplanması Projesi” doğrultusunda 36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası tarafından Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan 72 eczaneye atık ilaç toplama kutuları yerleştirildi. 36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası ile birlikte yürütülecek projeyle; ilaçların evsel atıklardan ayrıştırılması, bilinçsizce mutfak, banyo ve tuvalete dökülen atık ilaçların şehir kanalizasyon sistemi ve dolayısıyla arıtma tesislerinden tekrar suya, havaya ve toprağa geçerek vatandaşlara ulaşmasının engellenmesi amaçlanmaktadır.
Atık İlaçlar Çöp Değil
Evlerde kullanılmayan ve son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar, vatandaşlarımızca kentimizde eczanelerdeki atık ilaç toplama kutularına bırakılabilecektir. Eczanelerden toplanacak ilaç atıklarının, Belediyemizce bertaraf edilmek üzere yetkili bertaraf tesislerine nakli gerçekleştirilecektir.
Haber Merkezi