Kolin Otel'de düzenlenen kongreye Belediye Başkan Yardımcısı M. İrfan Mutluay, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Pelin Kanten, Prof. Dr. Hüseyin Erkul, Prof. Dr. Okhan Akdur’un yanı sıra çok sayıda dekan, akademisyen, STK temsilcisi ve öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, ÇOMÜ faaliyetlerini tanıtan kısa film gösterimi, müzik dinletisi ve açılış konuşmaları ile devam etti. Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, “ÇOMÜ olarak böylesine güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Birçok ilden ve ülkeden gelen bilim insanlarıyla burada örgütsel davranış alanında ortaya konan çalışmaları takip edeceğiz. Kongrede emeği geçen tüm bilim insanlarına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Kongre Dönem Başkanı Prof. Dr. Pelin Kanten ise 30. yılını kutlayan ÇOMÜ’nün kongreye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek “15 yıl önce ilk kez sunum gerçekleştirdiğim Örgütsel Davranış Kongresine, Dönem Başkanlığı yapmaktan gurur duyuyorum. Örgütsel davranış alanındaki çalışmalar 1993 yılında ulusal düzeyde yönetim organizasyon kongreleriyle başlayan yönetim ve organizasyon alanındaki tartışmaların bir parçası olarak ele alınmaktaydı. Ancak çalışma yaşamında insanın davranışı, bu davranışın öncülleri ve sonuçları üzerine yapılan çalışmalarının giderek artmasıyla örgütsel davranış araştırmalarının daha spesifik bir zeminde tartışma gerekliliğinin doğduğu gerçeği göze çarpmıştır. Özellikle 2000-2012 yılları arasında düzenlenen yönetim kongrelerinde kabul edilen ve kongreye değerlendirilmek üzere gönderilen bildirilerin büyük bir kısmının örgütsel davranış araştırmaları olduğu görülmüştür. Dolayısıyla örgütsel davranış araştırmalarına artan ilgi, bu alanda yapılan çalışmaları daha özel bir şekilde değerlendirilme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu vesile ile 2013 yılında 1. Örgütsel Davranış Kongresi adıyla kurumsal bir yapı kazanan örgütsel davranış kongreleri 8 yıldır düzenlenmekte ve akademik platformda çok farklı çalışmaların tartışılmasına zemin sağlamaktadır. Kongremize bu yıl gönderilen 91 akademik çalışma; iş tatmini, motivasyon, iş yaşamında olumsuz tutum ve davranışlar, yenilik, yaratıcılık, performans, liderlik, uzaktan çalışma, hibrit örgütler, mutluluk ve psikolojik iyi oluş, stres ve tükenmişlik, kişilik örgütsel değişim, örgütsel adalet, bağlılık ve aidiyet gibi örgütsel davranış konularını kapsamaktadır. Örgütsel davranış alanında çalışan akademisyenleri bir araya getirmek, alandaki yeni gelişmeleri ve tartışmaları araştırmacılarla paylaşmak amacıyla düzenlenen bu kongrenin önemli kazanımlar ve katkılar sağladığına inanıyoruz. Bu vesile ile kongrenin düzenlemesinde desteklerini esirgemeyen ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’a, kongre dönem başkan yardımcımız Enstitü Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Yener Pazarcık’a, Siyasal Bilgiler Fakültesinin kıymetli Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gülten Gümüştekin’e, Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Kıray’a, kıymetli sponsorlarımıza araştırma görevlilerimiz, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederim.”
Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. İnci Erdem Artan Moderatörlüğünde Prof. Dr. Cavide Uyargil, Prof. Dr. Mahmut Paksoy, Prof. Dr. Ayşe Çiğdem Kırel ve Dr. Öğr. Üyesi Esra Aydın'ın konuşmacı olarak katıldığı panele geçildi. “Hibrit Çalışmanın Davranışsal Boyutları” başlığında gerçekleştirilen panelde konuşmacılar, hibrit çalışmanın iş hayatına ve çalışanlara olumlu ve olumsuz etkilerini ele aldı. Panel, soru cevap kısmı ile sona erdi.  
Haber Merkezi