Öğretmenler arasında ayrımcılığa neden olan bu kanun,  Eğitim - Sen üyesi öğretmenler tarafından farklı illerinde kırmızı kartlarla protesto etti.  Çanakkale Eğitim-Sen önderliğinde öğretmenler, kırmızı kart gösterdikleri kanunun, iptal edilmesini talep etti.
Anayasa Mahkemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin CHP’nin açtığı iptal davasını, 9 Kasım’da esastan inceleyecek. Eğitim Sen’in, kanuna bağlı olarak Millî Eğitim Bakanlığı’nın çıkardığı yönetmeliğe karşı açtığı davada ise Danıştay incelemesi sürüyor. Eğitim - Sen üyesi eğitim emekçileri, Anayasa Mahkemesi’nin 9 Kasım’da esas incelemesini yapacağı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun “kırmızı kartlarla” protesto etti. 14 Şubat’ta resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğinden beri tartışılan Öğretmenlik Meslek  Kanununda bulunan ‘Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’ tepki toplamaya devam ediyor.  Anayasa Mahkemesinin görüşmek üzere gündemine aldığı bu yasa ile ilgili bir açıklama yapan Çanakkale Eğitim-Sen Şube Başkanı Yasin Hacımusalar, öğretmelnlerin Anayasa Mahkemesinden  bekledikleri taleplerini dile getirdi.   Yasin Hacımusalar yaptığı açıklamada “14 Şubat 2022 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ve ardından çıkarılan “Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği” Anayasa’ya ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı düzenlemeler içermesi nedeniyle yoğun tepkiyle karşılanmıştır. Gerçek bir meslek kanunu olmaktan çok uzak olan ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ düzenlemesi, yasalaşmasının hemen ardından ana muhalefet partisi tarafından Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınmış ve AYM konuyu ‘esastan görüşmek’ üzere gündemine almıştır. Benzer bir şekilde ‘Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği’nin de ilgili yasalara ve Anayasa’ya aykırı düzenlemeler içermesi nedeniyle sendikamız tarafından Danıştay’a dava açılmıştır. Açılan davalara rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınav takvimini işletmekte ısrar etmesi anlaşılır değildir.
Eşit İş Eşit Ücret İçin AYM’nin Vereceği Karar Önemli
Yasin Hacımusalar, Anayasa Mahkemesinin maddeleri esastan görüşeceğini de hatırlatarak “Eğitim Sen olarak gündeme geldiği ilk günden itibaren yaptığımız eylem ve etkinliklerde AYM gündemindeki düzenlemenin öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, özlük haklarını zayıflatan, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren bir içeriğe sahip olduğu ifade edilmiştir. Son olarak 2 Kasım tarihinde 14 eğitim sendikasının ülke genelinde yaptığı iş bırakma eylemiyle öğretmenler, kitlesel olarak itirazlarını dile getirmiştir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, ÖMK’ye yönelik bütün eleştirilere kulaklarını tıkamakta ve bildiğini okumaya devam etmektedir. Anayasa Mahkemesi, Anayasa’ya aykırı düzenlemeler içeren ÖMK’yi 9 Kasım 2022 Çarşamba günü esastan görüşecektir. Eğitim emekçilerinin beklentisi, ÖMK’de yer alan ekonomik iyileştirmelerin bütün eğitim ve bilim emekçilerine ayrımsız ve eşit bir şekilde uygulanması, öğretmenleri ayrıştıran ve ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesiyle çelişen her türlü uygulamaya derhal son verilmesidir. Bu anlamda AYM’nin vereceği karar önemlidir” dedi.
Tüm Eğitim Camiasının Haklarını Güvence Altına Alacak Yasa Yapılmalı
Eğitimda yaşanan sorunlar ve statü farklarının ortadan kalktığı ve sağlıklı bir eğitim sistemi için sadece öğretmenlerin değil, tüm eğitim camiasının sorunlarını çözecek yeni bir yasanın hazırlanması gerektiğine de dikkat çeken Yasin Hacımusalar “Sendikamız yıllardır sadece öğretmenlerin değil, eğitim kurumlarında çalışan tüm eğitim ve bilim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Nitelikli eğitim için öğretmenler kadar emeği olan idari ve teknik personel, yardımcı hizmetliler sınıfı ve 4-B statüsünde çalışan eğitim emekçilerinin hakları ve talepleri de dikkate alınmalıdır. Öğretmenler için düşünülen iyileştirmeler, tüm eğitim ve bilim emekçisi arkadaşlarımızın çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ile birlikte ele alındığında anlamlı olacaktır. Gerçek bir meslek kanunu hazırlanmak isteniyorsa ‘Öğretmenlerin Statüsü Tavsiye Kararı’ temel alınmalı, sadece öğretmenlerin değil tüm eğitim emekçilerinin hakları ve taleplerini güvence altına alan yeni bir kanun yapılmalıdır” dedi.
Talebimiz Hukuka Uygun Karar Alınması
Bugün esasen görüşmek üzere Öğretmenlik Meslek Kanununu görüşecek olan Anayasa Mahkemesinden taleplerini de dile getiren Eğitim- Sen Çanakkale Şub Başkanı Yasin Hacımusalar “Eğitim emekçilerinin AYM’den talebi hukuka uygun karar alması, eğitim alanında oluşacak kaosa izin vermemesidir. Gündeme geldiği andan itibaren eleştiri ve itirazlarımızı kamuoyu ile paylaştığımız Öğretmenlik Meslek Kanunu ve yönetmeliğine karşı mücadelemizi gerek hukuksal gerekse örgütsel boyutuyla sonuç alıncaya kadar sürdüreceğimiz bilinmelidir. Eğitim-Sen ve üyeleri olarak Anayasa Mahkemesinin Öğretmenlik Meslek Kanununu iptal etmesini ve öğretmenlik meslek kanununa karşı kırmız kart gösteriyoruz” dedi.
 
Cuma Deren