Sendika üst düzey yetkilisi Hüsnü Yıldırım’ ın Şehre gelip bir dizi ziyaretlerde bulunduğuna değinen SES Çanakkale şubesi; “ 2 gündür Çanakkale ve ilçelerinin birçok sağlık ve sosyal hizmet işyerini, hastanelerini gezdik.
Çanakkale Tabip Odasını ziyaret ettik. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ve İl Sağlık Müdürüyle görüştük. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sorunlarını yerinde gözlemledik” ifadeleri ile, çalışanların sorunlarına çözüm arandığına dikkat çekti.
 
Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanlarının sorunlarını ilk ağızdan dinlediklerine dikkat çeken SES Çanakkale Şubesi;
“Bir kez daha gördük ve deneyimledik ki, sağlık ve sosyal hizmetler sistemi iflasın eşiğindedir.
Çalışanlar mesleki, ekonomik ve psikolojik açıdan aşırı yıpranmış ve tükenmiş vaziyettedir. Hizmet alanlar umutsuz, çaresiz ve giderek daha da tahammülsüz haldedir.
Mevcut haliyle bu sistem yetişmiş eğitimli, nitelikli insan ve işgücünü öğütür duruma gelmiştir.” iddiasını savundu.
 
Yapılan yazılı basın açıklaması ile ses veren SES Çanakkale Şubesi; ”Yurttaşlara da vadedebileceği bir şey kalmamıştır. Bugün burada sahadan derlediğimiz sağlık ve sosyal hizmet sorunlarını bir kez daha ifşa edeceğiz.
Umarız yönetim kademelerindekiler bu ifşaatlarımızı dikkate alır ve sorunun muhatapları olan bizlerle birlikte acil çözümler geliştirirler.” çağrısı yaptı.
 
SORUNLAR SIRALANDI
 
“Çanakkale’nin Sağlık Alanına Dair Sorunları” denilerek, yapılan açıklamada, sorunlar sıralandı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi;
 
 “Çanakkale Devlet Hastanesinin yeri ranta dayalı olarak seçilmiştir. Kayak merkezi yapılacak yere hastane yapılmıştır diyebiliriz. Hastane çevresinden arazi kapatan yandaşlar ve müteahhitlerden tutun da eczanelerden kafeteryalara, marketlere dek türlü ticari işletmeler, Hamidiye Mahallesi bölgesinin yapısını üst gelir grubuna hitap edecek şekilde değiştirmiştir.
 
Sabah-akşam işe gidiş geliş saatlerinde yaşanan trafiğe çözüm bulunamamaktadır. Hastanenin altındaki okullarda eğitim gören öğrencilerin trafik güvenliği endişe verici boyuttadır. Kazaya davetiye çıkarılmaktadır.
 
1920’lerden kalma ve binası koruma altındaki tarihi eski hastane kaderine terk edilmiştir. Atıl vaziyettedir ve Çanakkale halkı sırf yeni hastaneyi kabul etsin, alışsın diye hizmet vermesine engel olunmaktadır.
 
Nüfusun yoğun olduğu ve Karacaören’e kadar genişleyen Esenler bölgesi hastaneye tamamen uzak bırakılmıştır. Otobüsle hastaneye ulaşım en az 1,5 saat sürmektedir. Eski SSK ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi binası da kasten atıl durumda bırakılmaktadır. Amaç halkı yeni hastaneye mahkum etmek ve zorla alıştırmaktır.
 Yeni hastane kalitesiz malzeme ve işçilikle inşa edilmiştir. Çatısı akmaktadır, asansörleri düşmektedir. Hastalar yaralanmaktadır. İklimlendirmesi ve havalandırması yetersizdir. Bu durum pandemide daha iyi anlaşılmıştır. 2 kişinin yan yana zor yürüdüğü dar ve dik merdivenler ve merdivensiz servisler hangi akla hizmet yapılmıştır? Ferahlatmayan aksine darlayan yapısıyla personeli de hastaları da psikolojik olarak yıpratmaktadır.
 
Otobüs durağına açılan kapı rantçılar tarafından kapattırılmış ve hasta/hasta yakınları taşıtlarla iç içe, kaldırımsız yolda yürümek zorunda bırakılmıştır. Hastaneye tahsis edilen şehir içi otobüs ve sefer sayısı yetersizdir.
 
Hastane kantini sürekli kamu zararı yazmaktadır. Yandaşlara verilen ihaleler sonucunda, masa sandalyeden ibaret ve içi boşaltılmış şirketler ihya edilmektedir. Bile isteye ödemedikleri ve tahsil edilemeyen milyonlarca lira kira borcu mevcuttur.
 
Personel ve hasta yemekleri kalitesiz ve yetersizdir. Yemek veren şirketler yeterince denetlenmemektedir. Usulsüzlüklerine göz yumulmakta, zamanında kesilen para cezalarının tahsil edilmemesi için şirketin ihale süresinin bitmesi ve pılını pırtını toplayıp gitmesi için her türlü kolaylık sağlanmıştır.
 
Personel dinlenme odaları yetersizdir. İşyeri eğitimleri göstermelik yapılmaktadır. Hastane içinde sürekli servis değişikliği yapılmakta, kaos ve keşmekeş hüküm sürmektedir. Pandemi döneminde ve halen daha bir günde açılan yoğun bakımlar mevcuttur. Sağlık gibi kritik bir alanda planlamadan uzak, ben yaptım oldu kafasında bir idari yönetim baştadır. Eleştirilmeye asla tahammülleri yoktur.
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri yetersizdir. Personel iş güvenliği riskleriyle yüz yüze çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Sarf malzemeleri kalitesizdir, koruyucu olmaktan uzaktır, bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Ameliyat bohçası başta olmak üzere bitmeyen bir malzeme sıkıntısı yaşanmaktadır. Medikal malzeme şirketlerine olan borçlar uzun süredir tam ve zamanında ödenememektedir. Yoğun bir temizlik ve hijyen sıkıntısı yaşanmaktadır. En riskli işyerleri kategorisindeki hastanelerin en hijyenik yerlerden olması gerekirken enfeksiyon oranları her geçen gün artmaktadır.
 
Ksilen ve formaldehid (kanserojen kimyasallar) ölçümleri yüksek olması nedeniyle hastane hizmete açıldığından bu yana Patoloji Laboratuvarı  ruhsat alamamaktadır. Bu ölçümler yüksek olmasına rağmen çalışırken ksilen içerikli maddeler kullanan kapama cihazı yaklaşık 6 aydır bozuk olup bu kimyasallara maruziyeti artıracak şekilde kapamalar elde yapılmaktadır. Bazı cihazlar çalışmayı zorlaştıracak ölçüde yetersiz işlevli ve eskidir. Laboratuvar Vaka sayısına göre personel sayısı ve alan  olarak yetersizdir.
 
Personel planlamasında sürekli bir adaletsizlik ve kayırma yaşanmaktadır. Yandaş ve sarı sendika üyeleri yönetici yapılmakta, iktidara ve kendilerine yakın olmayan personeller mobbinge maruz bırakılmakta, mesleki unvanları hiçe sayılarak görev yerleri sürekli şekilde değiştirilebilmektedir.
 
İlçeler dahil ilimiz düzeyinde en önemli ameliyatların yapıldığı ve tüm cerrahi branşları ayakta tutan Çanakkale Devlet Hastanesi Ameliyathanesinde çalışan anestezi teknisyen ve teknikerleri sistemli biçimde yıpratılmakta, mobbinge maruz bırakılmaktadır. Personele yaşatılan sıkıntıların temelinde, tehlikeli sendikal ayrımcılık anlayışı ve problemin asıl kaynağı kişileri koruyan kayıran “politik-ayrıcalıklı-mafyatik” güçlerin basınç ve baskısı yatmaktadır. İdareciler kurum dışı bazı odaklardan gelen basınç ve yönlendirmelerle bir öyle bir böyle davranarak personelini koruyamamakta, yetişmiş işgücünü harcamaktadır.
 
Ameliyathane özel hastane gibi kullanılmaktadır. Acil hasta için nöbet tutan nöbet ekibi dahi elektif ameliyatlarla yorulmaktadır. Getirilen teşvik performans ödemesi sistemiyle cerrahlar daha fazla kazanmak için daha fazla ameliyat yapmaya koşullandırılmaktadır. Kışkırtılmış sağlık sistemiyle ne hastalar iyileşmekte ne de sağlık emekçilerinin işi bitmektedir. İşyükü hergün daha da çok artmaktadır. Personel sayısı hep yetersiz kalmakta, hep daha çok personele ihtiyaç duyulmaktadır.
 
Sevk zincirinde 3. Basamak sağlık kuruluşu olan ÇOMÜ Hastanesinden Çanakkale Devlet Hastanesi’ne hasta sevki yapılmaktadır! Olması gerekense tam tersidir. Üniversite hastanesini, ısmarlama ve kişiye özel kadro sipariş ve ilanlarıyla dolduranlar, bir alt basamaktaki hastaneye hasta sevki yapmaya kadar ileri gidebilmektedir. ÇOMÜ hastanesinde hocalar ve malzemeler için hastalardan ücret farkları istenmektedir. Hastalara dışarıdan malzeme aldırılmaktadır.
 
Sağlık Müdürlüğü ve hastanelerde mesleki yeterlilik ve tecrübeden uzak personeller haksız kayırmalarla, siyasi referanslarla sözleşmeli yönetici kadrolarını doldurmuş durumdadır. Fahiş astronomik maaşlarla hak etmedikleri bir ayrıcalığı yaşamaktadırlar. Giderek sağlık personelinin sorunlarına çözüm üretmekten uzak, işyeri sorunlarından kopmuş ve kendi istikbalini düşünen pozisyonlara savrulmuş durumdadırlar.
 
Hastane İdaresinden hekimlere ve sağlık personellerine müthiş bir sur-time çalışma (mesai sonrası tam günün yüzde 50 kadar ek çalışma) basıncı mevcuttur. Tükenmişlik sendromu yaşayan personel daha da çok çalıştırılıp iyice tüketilmek istenmektedir.
 
Bazı Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) kamu dışı çalışan sağlık çalışanları aynı işi yaptırılıp daha az ücret verilmekte, işgüvencesi sağlanmamakta ve özlük hakları verilmemektedir.
 
Evde sağlık birimi çalışanları görevlendirme yazısı verilmeden, fiili zorluklar çıkartılarak belediye sınırları dışına hizmete gönderilmek istenmektedir. Bu durum da tamamen seçim yatırımıdır. Personeli kapasitesi üzerinde çalıştırıp hastaları, engellileri memnun etme niyeti taşınmaktadır.
 
Nüfusu giderek büyüyen ilimizde binlerce sağlık personeline rağmen bir tane kreş hizmet vermemektedir. Daha önce Genel Sekreterlik binası olarak kullanılan ve halihazırda atıl vaziyette bekletilen binanın kreş olmaması için nasıl bir engel vardır? Hüseyin Akif Terzioğlu Vakfını yöneten Çanakkale Valiliği orayı bir an önce kreş olarak İl Sağlık Müdürlüğüne ücretsiz tahsis etmelidir.”
 
Haber Merkezi