Yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Mutlu; Ağustos ayında 50 referans değerinin altına gerileyerek ekonomik aktivitede yavaşlama sinyalleri verdikten sonra Eylül ayında yeniden artışa geçen SAMEKS Bileşik Endeksi, Ekim ayında da artışını sürdürmüş ve böylece yılın son çeyreğine yönelik olumlu işaretler vermiştir. 57,8 puanla son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaşan Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi imalattaki canlı görüntüyü teyit ederken, 50 referans değerinin üzerindeki seyrine rağmen iş hacmindeki daralmanın sürdüğü görülen Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi ise sanayi sektörüne kıyasla daha durgun bir görüntü arz etmiştir.2022 yılı Ekim ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 0,7 puan artarak 53,6 değerine yükselmiştir. Bu dönemde Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi önceki aya göre 0,9 puan artış kaydederek 51,9 puana yükselmiş ve pozitif görünümünü sürdürmüştür. Önceki aya göre 0,8 puan artış kaydederek 57,8 seviyesine ulaşan Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksinin yükselen grafiği bu dönemde de sürmüştür. Hizmet sektöründe gözlenen artışta girdi alımlarının güçlü seyrini sürdürmesi etkili olurken, sanayi sektöründe ise yeni siparişler ve girdi alımlarının canlı görünümü üretim artışını desteklemiştir. Bu gelişmeler neticesinde önceki aya göre 0,7 puan artış kaydederek 53,6 seviyesine yükselen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, yılın dördüncü çeyreğine pozitif bir başlangıç yapmış ve ekonomik aktivitedeki canlılığın Ekim ayında da devam ettiğine işaret etmiştir.
 
Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi
 
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 2022 yılı Ekim ayında, bir önceki aya göre 0,8 puan artarak 57,8 seviyesine yükselmiştir. Bu dönemde yeni siparişlerin önceki aya göre 2,3 puan artış kaydederek 58,7 seviyesine yükselmesi, sektör genelindeki pozitif görünümde belirleyici etken olmuştur. Yeni siparişlerdeki artışa bağlı olarak girdi alımlarının olumlu seyri bu dönemde de devam etmiş; önceki aya göre 0,6 puan azalmış olmasına karşın satın alım alt endeksi, 67,1 puanlık seviyesiyle güçlü bir görünüm arz etmiştir. Bu gelişmelere bağlı olarak sanayi sektöründe üretim artışı Ekim ayında da devam etmiş; önceki aya göre 2,0 puan ivme kaybetmesine karşın 54,1 puanlık seviyesiyle üretim alt endeksi, referans değer üzerindeki seyrini sürdürmüştür. Önceki aya göre 0,5 puan artış kaydetmesine karşın 49,6 seviyesinde kalan istihdam alt endeksi ise bu dönemde durgun bir grafik izlemiştir. Nihai mal stoku alt endeksi Ekim ayında önceki aya göre 8,1 puan birden azalarak 43,0 puan seviyesine gerilerken, 2,2 puan artış kaydederek 56,3 seviyesine yükselen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi ise bu döneme dair pozitif bir görüntü sunmuştur. Böylece 57,8 puanla Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi 50 referans değeri üzerindeki seyrini üst üste 15’inci ayına taşırken, sektördeki genişleme yılın dördüncü çeyreğinde de devam etmektedir. Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış
  
Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi,
 2022 Ekim ayında önceki aya göre 0,9 puan artarak 51,9 seviyesine yükselmiştir. Önceki aya göre 2,0 puan artış kaydederek 68,2 seviyesine yükselen girdi alımları, bu dönemde sektör genelinde olumlu görünümün sürmesinde belirleyici rol oynamıştır. 3,3 puan artış kaydederek 51,7 seviyesine yükselen istihdam alt endeksi de sektör genelinde emek talebinin toparlandığına işaret etmiştir. Bu dönemde 1,7 puan artış kaydederek 47,8 puana yükselen nihai mal stoku ve 0,9 puan artarak 47,1 puana yükselen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksleri ise, 50 referans değerinin altında kalarak durgun bir görüntü sunmuştur. İş hacmi alt endeksi de önceki aya göre 1,3 puan azalarak 44,8 seviyesine gerilemiş ve bu döneme ilişkin negatif bir grafik izlemiştir. Böylece Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, söz konusu gelişmeler neticesinde 51,9 seviyesine yükselmiş ve sektör geneline yönelik ivme artışı sinyali vermiştir İfadelerini kullandı. Haber Merkezi