Kalkınma ajansları tarafından yürütülecek olan faaliyetlerde 15 - 34 yaş aralığındaki kişilerin istihdamının artırılması ve genç girişimciliğinin sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda gençlerde yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma bilinci oluşturulması; gençlerin geleceğin işlerinin gerektirdiği beceriler ile donatılması; gençlerin becerilerine uygun işlerde istihdam edilmeleri ve üretim süreçlerine aktif katılım sağlanmaları hedefleniyor. Bu hedefler doğrultusunda; beceri geliştirme programları, istihdam garantili eğitim programları, çalışan ve üreten gençler programı, e-spor faaliyetleri, kalkınma ajansları destekleri, kırsal istihdamı artırma programı ve genç girişimcilik destek programı gibi farklı çalışmaların gerçekleştirilmesi temel alınıyor.

On Birinci Kalkınma Planı’nda da vurgulanan genç istihdamına yönelik gerçekleştirilecek faaliyetler, “Gençlerin güçlü yaşam becerilerine, insani ve millî değerlere sahip olarak yetişmelerinin, iktisadi ve sosyal hayata ve karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarının sağlanması” ve “Başta kadın ve gençler olmak üzere özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması” temel amaçlarına katkı sunmayı hedeflemektedir. 2023 yılına kadar genç işsizliğinin düşürülmesi hedefine yönelik gençlerin işgücüne katılımının ve istihdamının artırılması adına politika ve eylemler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023) ve diğer ulusal düzeydeki plan ve stratejiler ile uyumlu olarak yürütülecektir.
 
Kaynak: GMK
 


Kaynak: Haber Merkezi