Çanakkale Sağlık-Sen  İl Başkanı Suat Özen, Sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları bir kez daha dile getirirken sorunların çözümü ile ilgili de Sağlık-Sen olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Sağlık Çalışanlarının başlıca sorunları olan Ücret Adaletsizliği, Sözleşme İstihdam Sorunu,  İstihdam Yetersizliği Sorunları derhal çözülmesini talep etti.

Özellikle Koronavirüs nedeni ile yükü ağırlaşan Sağlık Çalışanlarının sorunları da her geçen gün katlanıyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan 722 bin 273 kamu çalışanının, acil çözüm bekleyen Ücret Adaletsizliği, Sözleşmeli İstihdam Sorunu ve İstihdam Yetersizliği gibi üç ana sorunu hakkında açıklama yapan Çanakkale Sağlık-Sen İl Başkanı Suat Özen, adaletsizlikle dolu sağlık çalışanlarının hakları hakkında şunları söyledi  “Ücret Adaletsizliği; Sağlık Bakanlığına bağlı 81 ilde ki 934 hastanede görev yapan aynı eğitimi almış, aynı branştan, aynı işi yapan, aynı çalışma yılına sahip hiçbir çalışan aynı ücreti almamaktadır.  Bu durum temel eşit işe - eşit ücret kuralına aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle hiçbir sağlık çalışanı, bir sonraki ay ne kadar ücret alacağını bilememektedir. Mevcut döner sermaye kurgusu güncelliğini kaybettiğinden, sağlık çalışanlarına düşen pay, hak ve hakkaniyetten uzaklaşarak yıllar içerisinde erimiştir. Döner sermaye sistemi, kurgusu gereği hastane gelirine bağlı olduğu için de pandemi süreciyle birlikte hastaneler gelir elde edemediklerinden, sistem bu süreçte tamamen çökmüştür. Bu süreçte Maliye Bakanlığı, sisteme ilave ciddi destek vermiş olsa da kurgudaki sıkıntılar yüzünden yine hakkaniyet sağlanamamış ve sağlık çalışanları mağdur olmuştur.  Yaklaşık 10 yıl önce kamuda en iyi ücret alanlar listesinin en üst sıralarında yer alan sağlık çalışanları, günümüzde adeta son sıraya demir atmış durumdadır” dedi.

Sözleşmeli İstihdam Sorunu
Sağlık Çalışanlarının en önemli sorunlardan birisi ise Sözleşmeli İstihdam sorunu olduğunu belirten Sağlık-Sen Çanakkale Şubesi İl Başkanı Suat Özen “ Bu sorun, sağlık çalışanları arasında büyük çoğunluğa hitap etmese de sonuçları açısından birçok sıkıntıya sebep teşkil etmektedir. Özellikle artık kullanılmayan 4b’li (süresiz sözleşmeli) istihdam modeline göre 2013-2016 arasında atanmış olanların hala 4b’li olarak devam etmeleri, kendilerinden sonra atananların ise 3+1 yıl sözleşmeli olarak atanmış olması, bu durumda görev yapan yaklaşık 12 bin  çalışanın mağduriyetine neden olmaktadır. Bu durumda görev yapanların, çalıştıkları yıllar göz önünde bulundurularak kolaylıkla yeni istihdam modeli olan 3+1 yıl sözleşmeli modele geçirilmeleri mümkündür. Yine benzer durumdaki vekil-ebe hemşireler, kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanları da sayıca azlar ancak en temel haklarından yoksun bir şekilde görevlerini sürdürmektedirler” dedi.

İstihdam Yetersizliği
Öze, Sağlık Kurumlarında yaşanan istihdam yetersizliğine de değinerek “Sağlık Dönüşüm Programıyla kurum, kuruluş, hastane ve hizmet noktasında önemli mesafeler kat eden Türkiye’nin sağlık çalışanı sayısı bakımından, OECD ortalamasının altında ve AB sıralamasının sonunda yer alması, büyük çelişkidir. Düzenli aralıklarla, her sağlık branşından ilave istihdam sağlandığı taktirde, bu açık kapanacaktır. Bu sayede, sağlık sisteminin taşıyıcı unsuru konumundaki sağlık çalışanlarının iş yükü ve mesaileri azalacaktır. Ayrıca, motivasyonları ve başarıları artacağından, sağlık sisteminin toplam kalite değeri yükselecektir” dedi.
 
Şerife Erdem