Son yıllarda Çanakkale’nin en önemli sorunlarından biri haline gelen Çevre sorunları için harekete geçen Çanakkale Çevre ve Doğa Dernekleri Federasyonu, Çanakkale’nin kapsamlı  çevre sorunlarının yer aldığı bir dergi çıkardı. Madenler, rüzgar enerjisi, termik santraller, atık çöpler, deniz kirlilikleri, akarsu kirlilikleri başta olmak üzere, son yıllarda Çanakkale’nin boğuştuğu çevre sorunlarının yer aldığı Çanakkale’nin en kapsamlı Çevre ve Doğa Dergisinin ilk sayısı yayınlandı.  
 
Yaşanan kuraklıklar ve salgın hastalıkları doğanın önemini bir kez daha ortaya koyarken, vatandaşın da artık bir ağacın kesilmesine dahi tahammülü kalmadı. Bu yüzden Madencilik başta olmak üzere, yapılan her proje ‘Doğaya zarar veriliyor’ denilerek tepki gösteriliyor.  Çanakkale’de Özellikle son yıllarda artan çevrecilik anlayışı, zaman zaman faydalı işlerin de aksamasına neden oluyor. Çanakkale’de artık neredeyse tüm projeler bilinçli ya da bilinçsizce karşı çıkılıyor. Tam da bu noktada devreye giren Çanakkale Çevre ve Doğa Dernekleri Federasyonu,  vatandaşların daha bilinçli bir çevre mücadelesi vermesi için Madenler, rüzgar enerjisi, termik santraller, atık çöpler, deniz kirlilikleri, akarsu kirlilikleri başta olmak üzere, tüm çevre sorunlarının yer aldığı Çanakkale Çevre ve Doğa Dergisini hayata geçirdi. Çanakkale’nin en kapsamlı çevre dergisi olan, Çanakkale Çevre ve Doğa Dergisi, bilinçli çevreci olmak isteyen vatandaşlara ışık tutacak.  Çanakkale’nin çevre sorunlarının yer aldığı derginin ilk sayısı da Eylül ayında çıktı.

Çanakkale’nin En Kapsamlı Çevre ve Doğa Dergisi
Termik Santrallerin Çanakkale’ye kurulmasının ardından başlayan çevre sorunu ve mücadelesi, özellikle son yıllarda yapılan Maden çalışmaları ile en üst seviyeye ulaştı. Sadece Altın madenleri ve Termik santralleri değil, Rüzgar enerjisi için kurulacak Rüzgar Panelleri için de ağaçların katledilmesi bir çevre sorunu yaratırken, bu çevrenin katledilmemesi için bilinçli bilinçsiz tüm vatandaşlar karşı çıkıyor. Özellikle Altın Madeni arama ve işletme yöntemlerinin akarsulara etkisi en çok tartışılan konulardan biri olurken, Çevre ve Doğa Dergisinin ilk sayısında bilimsel makalelerin de desteklediği detaylı açıklamalar bilinçli çevre mücadelesine ışık olacak.  Madenlerden Rüzgar enerjisine, deniz kirliliğinden orman kirliliğine, yer altı suların kirliliğinden termik santrallerin hava kirliliğine kadar bir çok bilimsel makaleler ile destekli dergi Çanakkale’nin en kapsamlı çevre ve doğa dergisi oldu.

İlk sayının içeriğinde neler var?
Çanakkale’nin en kapsamlı Çevre ve Doğa Dergisinin ilk sayısında en çok merak edilen ve bir yıldır gündemde olan Kirazlı Balaban Yöresi Jeomorfolojisi Hidrojeolojisi ilk sırada yer alırken, ardından Çanakkale’nin en önemli diğer çevre sorunu olan Termik Santraller Meselesi yer alıyor. İlk sayıda sırası ile Büyük Bir Tehlike İle Karşı Karşıyayız, Çevre İçin Düstur, Ağı Dağı, Türkiye’de Madencilik Mevzuatı Süreçleri, Türkiye’de Çevre Eylemlerine Bir Bakış, Çok Çok Tehlikeli Bir Kimyasal ‘Dihidrojen Monoksit’, Yer Yüzündeki İklim Değişiklikleri ve Paris İklim Anlaşması, 1875 Erenköy-Güzelyalı Depremi ve Depremin Neden Olduğu Heyelanlar, Çanakkale Şehir Merkezi Sismik Mikrobölgelendirilmesi, Çevrecilikte Bilim, Maden Meselesi, Ormandaki Kirlilik, Atatürk ve Madencilik, Sarıçay, Kepezçayı gibi Çanakkale’nin çevre sorunlarının yaşandığı başlıklar yer alıyor.
 
Şerife Erdem