Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bolat 2019 Yılını Değerlendirdi

Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, kurum tarafından gerçekleştirilen Koordinasyon toplantısında, kurum müdürleri ve personel ile bir araya gelerek 2019 yılını değerlendirdi ve 2020 yılında izlenecek yol haritası hakkında bilgiler verdi.

296
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bolat 2019 Yılını Değerlendirdi

İmar Barışı ile başlayan yoğun süreçte, sıfır Atık projesi, Sıfır Atım Mavi Hareketi ve daha bir çok proje 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirildi. Özellikle İmar Barışının yaşandığı yıpratıcı süreçte Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat başta olmak üzere, müdürlük personeli İlçe İlçe, köy köy gezerek vatandaşları bilgilendirdi. Bunun yanı sıra diğer projelerde de personel gece gündüz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Geride bırakılan yoğun 2019 senesinin değerlendirilmesi, 2020 yılında izlenecek yol haritasının belirlenmesi dolayısı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde bir Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.  İl Müdürü Ömer Bolat,  Müdürlük bünyesindeki tüm şube müdürlükleriyle bir araya gelerek 2019 yılında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce verilen hizmetleri değerlendirmek, 2020 yılında çalışmaların verimliliğinin arttırılması üzerine veri, öneri ve hedefleri paylaşmak üzere koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Çanakkale  merkezinde görevli tüm personelin katıldığı toplantıda İl Müdürü Ömer Bolat, 2019 yılındaki faaliyetlerimizin muhasebesini ana başlıklar halinde yaparken, şube müdürlerine ve personellerine emekleri, özverili çalışmaları ve katkıları için teşekkür etti.

İmar Barışı Fırsatçılarına Çanakkale’de Geçit Verilmedi
2019 yılının en önemli gündem maddelerinden biri olan İmar Barışı kapsamında İmar ve Planlamadan Sorumlu Şube Müdürlüğünün çalışmalarını değerlendiren Ömer Bolat, İmar Barışından faydalanarak kaçak yapıları yasal hale getirmek isteyenlere geçit vermediklerini belirterek “  2019 yılında İlimizde toplam 39898 adet Yapı Kayıt Belgesi alınmış olduğunu, tamamlanan çalışmaların sonuçlarından elde edilen verilere göre Ayvacık, Lapseki, Eceabat ve Gelibolu İlçelerinde toplam 12870 yapının incelendi, 1316 adet yapı/eklentinin 31.12.2017 tarihi ve sonrasında kaçak olarak yapıldığı, 9135 adet yapının ise bir aykırılık içermediğinin tespit ettik.  Ayrıca, Yapı Kayıt Belgelerinin doğru alınıp alınmadığının gerek beyan, gerek yapılış tarihi itibariyle sistemde incelemeler devam ediyor. Bunların içinde uygun olmayanlar tespit edildiği takdirde iptal işlemi ile yasal işlemleri uygulanacak.
Ayrıca, şikâyetler üzerine bizzat mahallinde tutanak tutularak belirlenen, 31.12.2019 tarihi itibariyle 474 adet Yapı Kayıt Belgesi iptal edildi ve 348 adet suç duyurusu  yapıldı. Çanakkale’de İmar Barışı fırsatçılığına geçit verilmeyecek. Kaçak olduğu tespit edilen yapılar hakkında yasal işlemler ivedilikle yerine getiriliyor. İmar Barışını istismar eden, kaçak yapı durumuna düştüğü tespit edilen ve hukuki işlemleri tamamlanan yapılardan 45 adeti yıkıldı.  Çanakkale’de kaçak yapıya fırsat verilmeyecek, konunun takibi ve çalışmalar devam ediyor” dedi.

Sıfır Atık İçin Farkındalık Büyüyor
2019 yılında hayata geçirilen bir başka proje ise Türkiye’yi ve Çanakkale’yi kirlilik yükünden kurtaran ‘Sıfır Atık’ projesi oldu.  Projenin gelindiği son nokta ile ilgili İl Müdürü Bolat “Bakanlığımızın en önemli projelerinden ‘Sıfır Atık’ konusunda 2019 yılında Çanakkale’de hedeflendiği üzere plastik poşet ve plastik kullanımının doğada meydana getirdiği zararlar, tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi, bez çanta kullanılması üzerine farkındalık yaratıldı. Çevre Yönetimi ve Denetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğünce Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda başlayan uygulamalar hakkında yapılan bilgilendirme toplantıları ve şehrin belli noktalarında kurulan stantlarda bez çanta dağıtılıp vatandaşa yapılan bilgilendirmelerle bu yolda büyük aşama kaydedildi. Ayrıca, okullarda geleceğin minik çevrecileriyle bir araya gelinerek, yapılan etkinliklerde Sıfır Atık Projesinin amacı olan israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılıp atıkların geri dönüştürülmesi, çevre dostu tüketim alışkanlıkları kazanılması yönündeki sunumların ve uygulamaların da önemine değindi” dedi.   
 
Deniz Çöpleri İl Eylem Planı Kapsamında Çalışmalar Sürüyor
Sıfır Atık projesinin karada başarılı olması ile bakanlık denizde de Sıfır Atık Mavi Hareketi başlattı. Dünyanın en güzel boğazı ile Türkiye’deki en uzun kıyı şeritlerinden birine sahip Çanakkale’de de hayata geçirildi. Yapılan değerlendirmede İl Müdürü Ömer Bolat “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülmekte olan Sıfır Atık projesinin devamı niteliğindeki Sıfır Atık Mavi Hareketi, denizlerimize çeşitli yollarla ulaşan, doğada kalıcılık teşkil eden maddeler olarak tanımlanan, alınan tüm tedbirlere rağmen denizlerimizi gitgide büyüyen bir problem olarak tehdit etmekte olan deniz çöplerine yönelik halkın bilinçlendirilmesi ve gerekli çalışmaların başlatılması çerçevesinde İlimizde Çanakkale ili Deniz Çöpleri İl Eylem Planı onaylandı. Bu kapsamdaki çalışmalar 2020 yılı içinde devam edecektir. Çevre Denetim Yönetmeliği kapsamında ‘2019 yılı Birleşik Çevre Denetimi Programı’ dahilinde İlimiz birleşik denetim programında olan 19 tesis ve işletme denetlendi. Ayrıca Bakanlığımızın Alo 181 Çevre Hattına çevre kirliliği ve diğer hususlarda 247 adet şikâyet geldi.  Yıl boyunca gerçekleşen denetim ve şikâyetlerin yerinde incelenmesi sonucu tespit edilen çevre kirliliği yaratan durumlarda toplam 2.127.918,00 TL İdari para cezası yaptırımı uygulandı” dedi. 
ÇED ve ÇED İzinlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğünün faaliyetlerini değerlendiren İl Müdürü Ömer Bolat “2019 yılı içinde Çanakkale’de 53 adet ÇED Gerekli Değildir Kararı, 14 adet ÇED Olumlu Kararı, 261 adet ÇED Kapsam dışı görüşü, 72 adet İl Müdürlüğü Uygunluğu, 46 adet Geçici Faaliyet Belgesi, 54 adet çevre izin ve lisans, 176 Çevre İzin ve Lisans Muafiyet Yazısı verilerek bu kapsamda gerekli çalışmalar gerçekleştirildi” dedi.
Riskli Yapıların Yıkımı Devam Ediyor
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğünce, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 23 adet binanın risk tespiti yapıldı, riskli olduğu kesinleşen toplam 58 adet binanın yıkımı gerçekleşti. Yıkılan binalarda ikamet eden 74 malik ve 7 kiracıya toplam 1.460.512,00 TL tutarında kira yardımı yapıldı. 

Deprem Konutlarının İnşaatı Ve Alt Yapı Çalışmaları Devam Ediyor
Depremzedeler için inşa edilen konutlarda gelinen son durum hakkında da bilgiler veren İl Müdür Ömer Bolat “20 Şubat 2019 tarihinde  Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem için oluşturulan hasar tespit ekiplerinin deprem bölgesindeki çalışmalarıyla maddi hasarların tespit edilip vatandaşların yaralarının sarılması için hızla harekete geçildi.  2017 yılında Ayvacık’ta meydana gelen depremin ardından Ayvacık ve Ezine İlçelerine Bağlı Köylerde Afet Konutu Yapım İşi projesi kapsamında 20 köyde 246 konutun yapımına başladı, yeni deprem yönetmeliğine uygun, en kaliteli yapı malzemeleri kullanılarak yapılan inşaatların devam ediyor ve örnek bir proje olarak vatandaşlara teslim edilecek. Ayrıca, Proje ve Yapım İşlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğünce; 2019 yılı içinde 214 adet ihaleye ve ödeneğe esas yaklaşık maliyet hazırlandı” dedi.

Yapı Müteahhitliğinde Yeni Uygulamalar
Yeni yönetmelik hakkında da bilgiler veren Bolat “Yapı Denetimi Şube Müdürlüğünce; 2019 yılı içinde 112 şantiye denetimi, 71 büro denetimi yapıldığını, 252 adet Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi verildiğini ve toplamda 209.440,75 TL İdari Yaptırım uygulandı. 02/12/2019 tarihi itibari ile yürürlüğe giren Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması hakkındaki yönetmelik gereği İl Müdürlüğümüzde iki adet müteahhitlik sınıflandırma ve belgelendirme komisyonu teşkil edildi” dedi.
Çalışmalarla Hazineye Gelir Sağlandı
Bolat “Milli Emlak Müdürlüğünce 2019 yılı içinde ilimiz merkez ve ilçelerinde 30 adet satış, 2173 adet ecrimisil, 878 adet kiralama, 91 adet tahsis, 6 adet irtifak hakkı tesisi işlemi gerçekleştirildi. Taşınmaz ve taşınır mal satışı, 2B satışları, kiralamalar, irtifak hakkı tesisi, kamu konutları kiralamalarından Hazineye toplam 42.138.061,36 TL gelir elde edildi” bilgisini de verdi.

Öğrencilere Staj İmkanı Buldu
Bolat “Geçen yıl üniversitelerin ilgili bölümlerinden 12 öğrencinin kurumumuzda staj yaptığını ve bu yıl da öğrencilere bu imkânın yaratılacak. İnsan Kaynakları Ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünce personelimizin kişisel ve teknik beceri ve farkındalıklarının gelişmesi için düzenlenen eğitimlerin devam edecek. Geçen yıl kurumumuza gelen evrak sayısının 22973, kurumumuzdan giden evrak sayısının 31392 oldu. Cimer üzerinden gelen 872 başvurunun ivedilikle sonuçlandı” dedi.
 Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat’ın paylaştığı verilerin ardından  ve 2020 yılı hedeflerinin ortaya konmasının ardından toplantı sona erdi.  
 
Şerife Erdem
 

Yorum Ekle
İsim
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.