Çevrenin korunması ve sağlıklı bir çevrenin oluşturulabilmesi kapsamında Terzioğlu, Dardanos ve Biga Yerleşkelerinde oluşan evsel nitelikli atık suların Çevre Mevzuatına uygun olarak arıtılmalarını sağlamak ve mevzuat kapsamında alıcı ortama deşarj edilmesi amacı ile faaliyete alınan Fiziksel – Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Atıksu Deşarjı konulu Çevre İzin Belgesi alındı.  Çevre İzin Belgeleri, ENV Çevre Yönetimi ve Teknolojileri Şirket Genel Müdürü İlhan Bettemir tarafından, Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Sinan Karabulgu’ya takdim edildi. 
 


Kaynak: Haber Merkezi