Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde düzenlenen "Çocuk Koruma Alanında Karar Destek Mekanizmaları Değerlendirme Çerçevesi Eğitimi Programı" kapsamında gerçekleştirilen III. Grup Eğitim programı büyük bir başarı ile tamamlandı. Şehit Yakınları ve Gazi Evi'nde düzenlenen bu önemli eğitimde, İl Müdürlüğümüz ve kuruluşlarımızda çocuk koruma alanında görev yapan personel, bilgi ve becerilerini daha da geliştirme fırsatı buldu.

Eğitimin Amacı, Çocuk Koruma Alanında Daha Etkin Ve Sürdürülebilir Çözümler Üretmek

Çocuk koruma alanında çalışan personelin, karar verme süreçlerinde daha etkili ve bilimsel temelli yöntemler kullanabilmesi amacıyla düzenlenen eğitim programı, bu alandaki uluslararası standartları ve en iyi uygulamaları katılımcılara aktarmayı hedefledi. Eğitim kapsamında, çocukların yüksek yararını gözeten ve hak temelli bir yaklaşımın benimsendiği karar destek mekanizmaları detaylı bir şekilde ele alındı. Programda, çocuk koruma alanında karşılaşılan zorluklar ve bu zorluklara yönelik çözüm önerileri üzerinde duruldu. Ayrıca, çocuk koruma süreçlerinin iyileştirilmesi, etkin veri analizi ve raporlama teknikleri gibi konular da kapsamlı bir şekilde işlendi. UNICEF uzmanlarının katkılarıyla gerçekleştirilen atölye çalışmaları ve grup etkinlikleri sayesinde katılımcılar, teori ile pratiği birleştirme fırsatı buldular. Eğitime katılan personel, programın son derece verimli geçtiğini ve çocuk koruma alanındaki bilgi birikimlerini artırdığını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğün bir katılımcı, "Bu eğitim sayesinde karar alma süreçlerimizi daha bilimsel ve sistematik bir şekilde yürütebileceğiz. Özellikle veri analizi ve raporlama teknikleri konusundaki bilgiler, sahada bize büyük kolaylık sağlayacak." dedi. Bir başka katılımcı ise, "UNICEF ile gerçekleştirilen bu iş birliği, uluslararası standartları yakalamamız açısından büyük önem taşıyor. Eğitim sürecinde edindiğimiz bilgileri uygulamaya geçirerek, çocuk koruma alanında daha etkin ve sürdürülebilir çözümler üreteceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu. Eğitimin ardından, katılımcıların edindikleri bilgi ve becerileri kendi kurumlarına ve meslektaşlarına aktarmaları bekleniyor. Bu sayede, çocuk koruma alanında daha geniş bir kesime ulaşılması ve uygulamaların yaygınlaştırılması hedefleniyor. Ayrıca, benzer eğitim programlarının düzenli aralıklarla tekrarlanarak, sürekli bir öğrenme ve gelişim sürecinin sağlanması planlanıyor. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, bu tür eğitim programlarının çocuk koruma politikalarının etkin bir şekilde uygulanmasında hayati bir rol oynadığını vurguladı. Yetkililer, UNICEF ile sürdürülen iş birliğinin güçlendirilerek devam edeceğini ve çocukların yüksek yararını gözeten projelere öncelik verileceğini belirtti. "Çocuk Koruma Alanında Karar Destek Mekanizmaları Değerlendirme Çerçevesi Eğitimi Programı", çocuk koruma hizmetlerinde çalışan personelin yetkinliklerini artırmak ve daha etkili karar destek mekanizmaları oluşturmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Eğitim programının başarıyla tamamlanması, çocuk koruma alanındaki çalışmaların daha bilimsel ve sistematik bir zemine oturtulması açısından büyük bir kazanım olarak görülüyor. Bu tür eğitimlerin devam etmesi ve yaygınlaştırılması, çocuk koruma politikalarının daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak ve çocuklarımızın daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyümelerine katkı sunacak.

Haber Merkezi