Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesi içinde yer alan Dardanos Tümülüs’ü saha incelemeleri gerçekleştirildi. İncelemelere ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dinçay Köksal, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Araştırma Görevlisi Merve Temiz Topsakal ile Yapı İşleri Şube Müdürü Seda Ertuğrul katıldı.  Dardanos Tümülüs’ünün amacına uygun olarak korunması ve turizme yönelik arkeolojik bir destinasyon oluşturulması kapsamında uzman görüş ve öneriler alınarak, Tümülüs ve çevresinin düzenlenmesi için sahada planlamalar yapıldı.  Projenin hayata geçirilmesiyle Dardanos Tümülüs’ünün tarihi ve arkeolojik öneminin vurgulanması, kültürel değerlerin korunması ve aktif olarak turizme kazandırılması hedefleniyor.

 Haber Merkezi