Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi ve Medicalpark Çanakkale Özel Hastanesinin Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı kapsamında Bebek Dostu Hastane değerlendirmeleri,   Yenidoğan İşitme Tarama Ünitelerinin, Bakanlığımız 2014/27 sayılı genelgesine istinaden çalışma usul ve esaslarına uygunluk durum değerlendirmeleri gerçekleştirildi.

Anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarının sağlandığı, mahremiyete dayalı tek kişilik doğum ünitelerinin bulunduğu, normal doğumun özendirilmesi, müdahale oranlarının azaltılması ve yanında uygun bir refakatçi ile gebelerin kendilerini rahat ev ortamında hissedebilmelerinin amaçlandığı, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Anne Dostu Hastane Programı’ yıllık değerlendirmeleri başladı.

Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkındaki Yönergeye istinaden, doğum yapılan ortamların kurumca belirlenen standartlara uygunluğunu sağlamak için, doğumhane denetimleri Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Özge Sargın, Uz. Dr. Ezgi Emli Alpay, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Çeküs Birim çalışanları Ebe Neşe Uzel, Ebe Nuray Alkan, Bebek Dostu Ulusal Değerlendirmecileri, Kadın Doğum Uzmanı Dr. Kaya Yücesoy  ve Ebe Öznur Erten tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

Haber Merkezi