Bu doğrultuda, Cevatpaşa Mahallesi, Zübeyde Hanım ve Celal Atik Sokak arasında kalan 533 ada içerisinde bulunan parselleri içine alan bölgedeki taşınmazlar hakkında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun çerçevesinde ilave zemin çalışmaları yapıldı. Çalışma kapsamında binaların bulunduğu bölgenin zemin sınıflarının tayin edilebilmesine yönelik olarak jeofizik çalışmalar gerçekleştirildi.

 Haber Merkezi