TÜBİTAK 2237 A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı Kapsamında Lisans Öğrencileri Proje Hazırlama ve Yazma Eğitimi  projei Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi koordinasyonu ile 11 farklı üniversite ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan olmak üzere toplam 24 eğitmenin katkısıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Proje yürütücülüğünü Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Leyla Ayverdi’nin üstlendiği projeye üniversite öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal, Prof. Dr. Salih Zeki Genç, Doç. Dr. Derya Girgin, Doç. Dr. Erkan Bil, Doç. Dr. Eylem Yalçınkaya Önder, Doç. Dr. Sercan Karav, Öğretim Görevlisi Dr. İsmail Satmaz, Öğretim Görevlisi Dr. Kadir Yılmaz ve Öğretim Görevlisi Dr. Savaş Gürdal eğitmen olarak katkı sağladı. 35 öğrencinin katıldığı eğitimlerde katılımcılara Proje Türleri, Bilimsel Yöntem Basamakları, Bilimsel Etik, TÜBİTAK Bursları ve Destekler, 2209A ve 2209B Programları, Ulusal Ajans Destekleri, Girişimcilik ve Özgeçmiş Hazırlama başlıkları altında kapsamlı eğitimler verildi.

Haber Merkezi