Çanakkale Tarımsal Üretim Planlaması İl Teknik Komitesi, Vali Yardımcısı Hakkı Uzun Başkanlığında, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan ve komite üyelerinin katılımıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.  Tarımsal Üretim Planlaması İl Teknik Komitesi çalışma esasları konusunda yapılan sunumla başlayan Toplantıda, 2024-2026 yıllarını kapsayan üç yıllık taslak Su Ürünleri ve Hayvancılık Üretim Planları görüşülerek karara bağlandı. Bitkisel Üretim Münavebe planı ve zati ihtiyaç miktarlarının belirlenmesi çalışma grupları oluşturuldu.

Toplantı da Vali Yardımcısı Hakkı Uzun Tarımsal Üretim Planlamasının önemine değinerek “Tarımsal üretim planlaması sürdürülebilirlik, kaliteyi arttırma, gıda güvenliği ve güvencesi için çok önemli bir konudur. Planlama ile üretimden tüketime her aşamadaki aktörler güvence altına alınmakta. Bunun yanında doğal kaynaklarımız korunmaktadır." dedi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan:    “Son yıllardaki ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmeler bunun yanında küresel iklim değişikliği, su kısıtı, artan nüfus, kentleşme, pandemi, coğrafyamızdaki çatışmalar etkin bir planlamayı zorunlu hale getirmiştir." dedi.

Toplantı komite tarafından kabul edilen Hayvansal Üretim Planının ve Su Ürünleri Üretim Planının Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Hayvancılık Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi kararının alınmasının ardından sona erdi.

Haber Merkezi