Son yıllarda  akademik alanda  kaydedilen  başarılara değinen Erenoğlu ÇOMÜ’yü Türkiye’nin en güçlü üniversitesi haline getirmek için çalışacaklarını dile getirdi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğü tarafından düzenlenen Politika Belgesi Sunumu Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı Konferans Salonunda gerçekleşti. Bilimsel alandan, kentteki iş dünyasına kadar olan ilişkilerin yer aldığı  4 yıllık Politik Belge sunumu gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, hedef ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.  Belge sunum  programına   Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dinçay Köksal, Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Genel Sekreter Oğuz Ünal, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Mehmet Erkan Kıllıoğlu, Öğr. Gör. Tanju Güdük, İsmail Ceylan, Sinan Karabulgu, Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Mustafa İlker Gülcemal, İl Kültür Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Gençlik Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Çanakkale Protokolü ve üniversitemiz akademisyenleri katıldı.

Saygı duruşu ve İsitiklal Marşının okunmasının ardından Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin misyonunu, vizyonunu ve stratejilerini içeren 2023-2027 Politika Belgesinin Sunumunu gerçekleştirdi. Erenoğlu  konuşmasında “Bu topraklarda doğmuş, büyümüş, öğretim hayatının büyük bölümünü bu kentin devlet okullarında tamamlamış, lisans ve lisansüstü eğitimin ardından bu kentin ilk ve tek üniversitesine akademisyen olarak dönmüş, öğretim üyeliğinin yanı sıra kente yönelik birçok bilimsel araştırma projesini hayata geçirmiş, farklı birimlerde idari yönetici olarak üniversitesine ve kentine hizmet vermiş bir akademisyen olarak üniversitemde üst yönetici olmanın onur ve mutluluğunu yaşıyorum”  diyerek konuşmasına başladı” dedi.

Kabiliyetlerimizin Farkındayız

Konuşmasının devamında Üniversitenin, Çanakkale için gerçekleştirdiği çalışmalara da değinen  Rektör Erenoğlu “Bölgesel kalkınma, kentin üniversitesi ve bölgenin önde gelen üniversitesi olma vizyonu, kamu kurumlarıyla ve STK’larla ilişkiler, uluslararasılaşma, akademik performans, tüm paydaşlarımızın fikirleri önemli.  Uygulamalı eğiti,  bireye özgü kariyer geliştirme, dijital dönüşüm ajandası, sosyal üniversite, sosyal sorumluluk projelerinde rol alma, spor turizmine ve sporcu yetiştirmeye katkı, hastanelerde olan memnuniyeti arttırmak, uluslararası sempozyumlarla kongre kenti Çanakkale, Gastronomi Kenti Çanakkale, aktif kurumsal iletişim, bir dip dalgası oluşturup, politikalarımızı hayata geçireceğiz. Üniversite olarak iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. İç dinamiklerimizin ve kabiliyetlerimiz farkındayız” dedi.

Çanakkale’yi Hep Birlikte Daha İyi Yerlere Getireceğiz

Rektör Cüneyt Erenoğlu “Onlarca iç ve dış paydaş toplantısı gerçekleştirdik. Kent çalıştayları gerçekleştirdik. Tüm kamu, kurum ve kuruluşlarıyla üniversitemizin kentle bütünleşmesi noktasında karşılıklı olarak temel basamakları ilk 5 buçuk ayda aştık. Hızlı bir şekilde bu çalışmaların meyvelerini toplamanın vakti. Biliyoruz ki Üniversitemizin başarısı kentimizin başarısı ve biliyoruz ki kent olmazsa üniversite, üniversite olmazsa kent olmaz. Öğrenci memnuniyet sıralamasında öğrencilerimiz açısından da yaşanabilir kent sıralamasında ilk üçte olan Çanakkale’yi hep birlikte daha da iyi yerlere getireceğiz” dedi.

 En Önemli Hedefimiz Bölgesel Kalkınma

Konuşmasında belgeye de değinen  Rektör Erenoğlu “Başta gıda, tarım ve deniz bilimleri alanında yürüttüğümüz çalışmalar hız kesmeden genişleyerek devam edecek.  Ama biz sadece bu alanlara odaklanmış bir üniversite değiliz. Tüm birimlerimizle 2100 akademisyenimiz ve 80’in üzerinde akademik birimimizle topyekün toplumsal katkı üretmek istiyoruz. Bu dönemde 3S yaklaşımı ile artık projelerimizi Sistematik uygulama süreçlerine dönüştüreceğiz, Sürdürülebilirliklerini güvence altına alacağız ve sonuç almaya odaklanacağız. Politika belgemizin en önemli hedeflerinden biri, bölgesel kalkınmadır. Üniversitemiz, bulunduğu bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak için, kentin ve bölgenin her alandaki beklentilerine cevap verecek bir sistem oluşturmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, şu politikaları hayata geçireceğiz : Kamu ve özel sektörle işbirlikleri geliştireceğiz. Sorun tespitine yönelik çözüm odaklı çalışma grupları kuracağız. Gerekçeli her alanda güdümlü ve bütçeli yüksek lisans ve doktora tezleri hayata geçireceğiz. Patent, faydalı modellerle nitelikli yayınlar üreteceğiz. Bu politikalar, üniversitemizin bölgenin önde gelen üniversitesi olmasının yanı sıra, devletimizin de fikir mutfağı olma görevini yerine getirmesini sağlayacaktır. İnanıyorum ki, bu politikalar sayesinde, üniversitemiz, bölgenin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

ÇOMÜ’yü Ülkemizin En Güçlü Üniversitesi Haline Getireceğiz 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini emin adımlarla büyüterek Türkiyenin en güçlü üniversitesi yapmak için çalışacaklarını da dile getiren Rektör Erenoğlu “Üniversitemiz, bulunduğu kent ve bölge ile güçlü iş birlikleri kurarak, bölgenin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, Çanakkale'de ve bölgede faaliyet gösteren kamu kurumları ve STK'larla iş birliklerimizi güçlendirmek için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu iş birlikleri kapsamında, ortak projeler yürütmeyi planlıyoruz. Ben ve ekibimi oluşturan üniversitemizin her bir akademisyeni, her türlü öneri ve talebinizi bekliyor olacağız. Birlikte, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ni bölgenin ve ülkenin en güçlü üniversitelerinden biri haline getireceğiz. İnanıyorum ki, üniversitemiz, bölgesel kalkınma ve işbirliği alanındaki çalışmalarını daha da geliştirerek, bölgesinde ve ülkesinde örnek bir kurum haline gelecektir” dedi.

 Hastanelerimizde Olan Memnuniyeti Arttırmak

Politika belgemizin en önemli başlıklarından biri, sağlık hizmetleridir. Üniversitemiz, bulunduğu kentin sağlık ihtiyaçlarına cevap vermek ve bölgede sağlık turizminin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla, üniversite hastanelerimizde ve diş hastanemizde kapsamlı bir iyileştirme ve yenileme çalışması yürütmektedir. Bu çalışma kapsamında, hasta hizmetleri ve poliklinik hizmetlerinin kalitesini artırmayı, personel memnuniyetini yükseltmeyi ve tüm sağlık branşlarında kentin yüksek memnuniyet ve tercih edilebilirlik düzeyini sağlamayı hedeflemekteyiz. Ayrıca, Çanakkale'nin konumu nedeniyle farklı branşlarda sağlık turizminin başlatılması için çalışmalar yürütmekteyiz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda, tüm paydaşlarımızın fikir ve desteklerine ihtiyaç duymaktayız” dedi.

 

Cuma Deren