ÇOMÜ Doğal Afetlerin Risk Yönetimi Ana Bilim Dalında yüksek lisans yapan Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli Erdinç Uslan ile Afet İşleri Müdürlüğü personeli Alper Usta, katıldıkları kongrede ‘Trakya'nın Unutulan Depremi 1752 Havsa’ isimli poster sunumunu gerçekleştirdi. Uslan ve Usta'nın, Trakya Bölgesinde bir süredir yapmış oldukları bilimsel çalışmaları sergileme imkanı buldukları kongrede, Sözlü Bildirilerin 5. Oturumunun moderatörlüğünü de Erdinç Uslan yaptı.

 Haber Merkezi