Özellikle medya çalışanlarının kadın cinayeti haberlerini nasıl yansıtmaları gerektiği konusunda bilinçlenmesine katkı sağlamak amacı ile  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinde Sıfır Tolerans" Projesi Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

"Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinde Sıfır Tolerans" Projesi Tanıtım Toplantısı büyük bir katılımla ÇOMÜ Rektörlük Senato Salonu'nda gerçeklemişti. Toplantıda, kadına yönelik şiddetin, insanlık onurunun ve hukukun temel ilkelerinin ihlali anlamına geldiğine dair güçlü vurgular yapılmıştı. Projenin amacı, kadına yönelik şiddeti önlemek ve toplumsal farkındalığı artırmak adına yapılacak eğitimlerle medya mensuplarını bilinçlendirmek olarak belirlenmişti. Proje kapsamında  Çanakkale'deki medya kuruluşlarının imtiyaz sahipleri ve basın mensupları, "Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinde Sıfır Tolerans" eğitimi verildi.

 Kısa bir süre önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinde Sıfır Tolerans” Projesi Tanıtım Toplantısı Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirilmişti. Toplantıda, kadına yönelik şiddetin, insanlık onurunun ve hukukun en temel ilkelerinin ihlali anlamına geldiğine vurgu yapılmıştı. Proje kapsamında yapılacak eğitimlerin, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendiği proje kapsamında Çanakkale’de Görev yapan Medya kuruluşları İmtiyaz sahipleri ve basın mensuplarına “Kadına Yönelk Şiddet Haberlerinde Sıfır Tölerans “Eğitim verili. Toplantıya Çanakkale Cumhuriyet Basın Savcısı Merve Aydınlı, Aile ve Sosyal Hizmetler il müdür vekili Elif Yalman, ÇOMÜ Lisans üstü Eğitim Enstitüsü Disiplinlerarası Kadın ve aile Çalışma Anabilim Dalı Öğretim üyesi ve “Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinde Sıfır Tölerans Projesi “Yürütücüsü Doçent Doktor Hicran Özlem Ilgın, ŞÖNİM Çanakkale Müdürü Nuray Gümrükçü ve Çanakkale’de görev alan medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Eğitimim ilk bölümünde Çanakkale Cumhuriyet Basın Savcısı Merve Aydınlı Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinde basın mensuplarının haber yazarken nelere ve hangi hususlara dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgiler verdi. Aydınlı kadına yönelik şiddet haberlerinde haberi yapan yada yazan muhabirlerin sorumluluklarını hatırlattı. Çanakkale Cumhuriyet Basın Savcısı Merve Aydınlı’nın yasal konularda yaptığı bilgilendirmenin ardından eğitim programının 2. Oturumunda Workshop uygulaması gerçekleştirildi.

 Burcu Erdal