25 Kasım’da Çanakkale Belediyesi çalışanları sosyal tesisleri Ercan Adsız toplantı salonunda gerçekleştirilen  12 Olasğan Genel Kurulda Sendikanın yönetimi değişti.  Üyelerin katılımı ile gerçekleştirilen genel kurul sonrası  yapılan seçimde  Şube Başkanı  İnal Akoğlu olurken,  Şube Sekreteri Mehmet Veysi Ay, Tis ve Hukuk Sekreteri İpek Çapaz Kartal, Örgütlenme Sekreteri Sinan Danacı, Kadın Sekreteri Ayşe Koç Aktaş, Eğitim Sekreteri Deniz Kaya, Mali Sekreter Ayşe Seçkin oldu. Denetleme Kurulu, Melike Özlem Duran, Nazlı Uylas Gök ve Hasan Basri Gündüz’ den oluştu. Disiplin Kurulu ise; Burcu Saka, Abdulmenaf Alkan Ve Remziye Sakin İlhan yeni yönetimde yer aldı.

 Eğitim Sen’in yeni Çanakkale şube başkanı İnal Akoğlu Yönetim Kurulu görev dağılımının ardından  eski yönetimden görevlerini devraldılar. Gerçekleştirilen görev teslim töreninde bir konuşöa yapan yeni   Şube Başkanı  İnal Akoğlu “ Yürütme Kurulu adına 11. Dönemde emek, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde görev ve sorumluluk alan, bu görev ve sorumluluğunu başarı ile yerine getiren arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Eğitim Sen, geçmişi mücadelelerle dolu, kamu emekçileri tarihinin emek, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin mihenk taşıdır. Fiili ve meşru mücadelenin adı olan Eğitim Sen’ in Şube Yürütme Kuruluna seçilmiş olmanın gururunu, heyecanını ve coşkusunu yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz dönem demokratik hak ve özgürlüklerin sınırlandırıldığı, ekonomik krizin her geçen gün daha da arttığı, en küçük hak arama mücadelesinin bile engellendiği bir dönemdir. İşyeri eksenli çalışmalarımızı sürekli kılarak, eğitim emekçilerinin; talep, öneri ve eleştirileri çerçevesinde faaliyet ve etkinliklerimizi, emek ve demokrasi mücadelesi ile birleştirerek yolumuza devam edeceğiz. Kurulduğu günden beri Eğitim Sen’ in meşruluğunu ve var oluş ilkelerini savunduk, savunmaya da devam edeceğiz. Ülkenin çağdaş ve aydınlık yüzü olma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Omuzlarımızdaki sorumluluk bilinci ile başta üyelerimiz olmak üzere Çanakkale ilinde emek ve demokrasi mücadelesi veren kurum ve kuruluşları selamlıyor” dedi.

 Şerife Erdem