“Karbon Nötr Bölge” vizyonuyla yola çıkılan projede konsorsiyumun ilk genel kurul ve ilk yönetim kurulu toplantıları da paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye’nin ilk hidrojen vadisi ve en büyük kapasiteli yeşil hidrojen üretim merkezinin de yer alacağı "HYSouthMarmara Hidrojen Vadisi” projesinin başlangıç toplantısı Çanakkale’de yapıldı. Konsorsiyumda yer alan 15 ortağın temsilcilerinin katıldığı toplantının öğleden önceki bölümünde projeye ilişkin sunumlar yapıldı ve iş paketlerindeki ilerlemeler hakkında bilgiler verildi. Öğleden sonraki oturumlarda ise sırasıyla genel kurul ve yönetim kurulu toplantıları gerçekleştirildi.

Türkiye’nin İlk Hidrojen Vadisi Projesi

Ufuk Avrupa Çerçeve Programı kapsamında hak kazanılan 8 milyon EUR hibe desteğiyle desteklenen “Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Projesi”nin toplam bütçesi 38 Milyon EUR’ya ulaşıyor. Proje ile Türkiye’nin MW ölçeğinde ilk elektrolizörünün kurulması hedefleniyor.

Hidrojen Vadisi Stratejik Bir Konumda Yer Alıyor

Çanakkale’de yapılan toplantıda HYSouthMarmara Konsorsiyumunun bir araya gelen üyelerine, Hidrojen Vadisi Projesinin detayları hakkında bilgiler verildi. Ajansın yapmış olduğu sunumda, Güney Marmara’nın önemli bir yenilenebilir enerji potansiyelinin olduğunu ve bölgenin Türkiye’de önemli bir enerji üreticisi olduğunu söylendi. Dünya’daki Hidrojen projeleri hakkında bilgi ve değerlendirmeler aktarılırken, Bandırma-Biga bölgesinde yer alacak Hidrojen Vadisi’nin önümüzdeki dönemde kurulacağı, denizüstü rüzgâr santrallerinin Bölgeye sağlayacağı avantajlardan da söz edildi. Türkiye’de 2023 yılında ilan edilen denizüstü RES alanından üçünün Güney Marmara kıyılarında yer aldığı ifade edildi.

Proje Paydaşlarına “Hamle Programı” Hakkında Bilgi Verildi

Yapılan sunumların devamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Milli Teknoloji Hamlesi’nin “Yüksek Teknoloji ve İnovasyon”, “Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi”, “Girişimcilik”, “Beşerî Sermaye” ve “Altyapı” olmak üzere 5 ana bileşenden oluştuğu ve bu süreçte paydaşlara sağlanan destekler hakkında bilgiler verildi. Özellikle Hamle Programıyla, yeşil hidrojen çalışmalarının yer aldığı kimya endüstrisinin desteklenmesinin Hidrojen Vadisi Projesi için önemli bir avantaj olarak değerlendirildiği ifade edilirken, programın; vergi, SGK istisnası, ar-ge destekleri, enerji desteği gibi birçok teşvik mekanizmasını içerdiğini katılımcılara aktarıldı.

Paydaşlar 8 Farklı İş Paketiyle Projeyi Destekleyecek

Toplantının öğleden önceki sunumlarında Güney Marmara Hidrojen Kıyısı Proje paydaşları sorumlu oldukları iş paketleri hakkında diğer paydaşlara bilgiler verdi. GMKA’nın çalışma alanı hakkında bilgiler verilirken GMKA’nın üstlendiği rolü ve sorumlukları aktarıldı. “Karbon Nötr Bölge Vizyonu” sloganıyla hareket edildiği belirtildi. Ardından Enerjisa Üretim, LİNDE, Şişecam, Kale Seramik, Eti Maden, Türk Alman Üniversitesi, TÜBİTAK ve Sabancı Üniversitesi temsilcileri, kürsüye gelerek kendi çalışma alanları hakkında detaylı sunumlar gerçekleştirdi. Çalışma Alanı sunumlarından sonra Avrupa Komisyonu Temiz Hidrojen Ortaklığı Proje Uzmanları Pietro Caloprisco ve Nora Ovchorova genel değerlendirme ve rapor sunumlarının ardından temel finansal ve teknik kurallar hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Konsorsiyum İlk Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu Toplantısını Yaptı

Hidrojen Vadisi Projesinin paydaşları tarafından oluşturulan genel kurul ve yönetim kurulunun ilk toplantıları da yapıldı. Toplantıda Konsorsiyumun resmi ve ilkesel yönetim kuralları hakkında bilgiler verildi ve karşılıklı görüşmeler sonucunda yönetim kurulu resmen göreve başladı.

Bu Proje Yeşil Enerji Dönüşümünde Öncü Olup Katma Değer Yaratacak

Girişimi başlayan Türk sanayisinin ilk yeşil hidrojen tesisi için en uygun bölgenin Balıkesir ve Çanakkale’den oluşan Güney Marmara olduğunu belirten GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, “Kalkınma ajansı olarak bölgemizin potansiyelinin farkındayız. Bu değerli proje paydaşlarımızla birlikte yeşil enerji dönüşümünde öncü olup katma değer yaratacak. Ajans, projenin yol haritasını tasarlayan paydaşlar arasında koordinasyonu sağlayan kuruluş olarak hareket edecek. Bu konuda elimizden gelen desteği vererek bu iş birliğinin geliştirilmesine katkı sunacağız.” diye konuştu.

 

Kaynak: Güney Marmara  Kalkınma Ajansı