25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından bir açıklama düzenlendi. Komisyon Başkanı Av. Gizem Pekince Kadına Yönelik şiddetin bir insan hak ihlali olduğunu belirterek, şiddet sonlanıncaya kadar mücadeleye devam edeceğini dile getirdi.

 Kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığı günümüzde yapılan bu zulme dikkat çekmek ve şiddeti ortadan kaldırmak amacı ile her yıl çeşitli paneller, söyleşiler ve açıklamalarla dikkat çekilen  25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısı ile Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından gerçekleştirilen basın açıklaması ile şiddete bir kez daha dikkat çekildi.  Baro Başkanı Av. Hande Keskin, Yönetim Korulu ve Kadın Hakları Komisyonu Üyelerinin de katılımı ile Çanakkale Barosu önünde gerçekleştirilen basın açıklamasını gerçekleştiren Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Gizem Pekince, kadına yönelik şiddete dikkat çekerek “25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü sadece şiddete karşı mücadelenin değil, kadın olarak tüm alanlarda verilen mücadelenin ve direnişin günüdür. 25 Kasım, kadınların yaşam haklarının ve özgürlüklerinin güvence altında olmadığı, ayrımcılığın ve şiddetin devlet eliyle yaygınlaştırıldığı, hukuki, siyasi, ekonomik ve sosyal alanda eşitliğin olmadığının hatırlandığı gündür. 25 Kasım, aslında tıpkı diğer günler gibi kadınların, yalnızca kadın olmaları sebebiyle uğradıkları haksızlıklar gerçeğiyle yüzleşme günüdür” dedi.

Şiddet Her Geçen Gün Artıyor

Dünyada ve Türkiye’de Kadına yönelik şiddetin azalma değil yükseliş gösterdiğine dikkat çeken A. Gizem Pekince “Dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye'de kadına yönelik şiddet azalmak şöyle dursun her geçen gün artmaktadır. Kadınların bedeni, kimliği ve emeği üzerindeki baskılar yoğunlaşmaktadır. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2023 tarihli Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporuna göre, Türkiye cinsiyet eşitliği sıralamasında, bir önceki yıla oranla gerileme yaşayarak 146 ülkenin bulunduğu listede 129. sırada yer almaktadır. Bu uçurum içerisinde kadınlar afetlerle, savaşlarla, salgın hastalıklarla, erkek egemen zihniyetin birer birer haklarını tırpanlamaya çalışmasıyla, özgür eşit ve adil bir yaşam uğruna mücadele etmektedir. 2023 yılında sanatın, teknolojinin, tıbbın gelişmelerini konuşuyor olmamız gerekirken, halen devam eden savaşlar, işgaller ve ambargolar nedeniyle yaşanan vahşete tanıklık ediyoruz. Savaştan kaçmaya çalışan binlerce kadın ve çocuk insan onuru ile bağdaşmayacak yaşam koşullarında hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Devletlerin ve iktidarların siyasi hırsları ve mülkiyet iddiaları yine kadınlar ve çocukların yaşam hakkının önüne geçiyor” dedi.

Nafaka Kesilerek Kadınlar Sosyal Alanlardan Uzaklaştırılmaya Çalışılıyor

Kadın  Hakları Komisyonu Başkanı  Av. Gizem Pekince konuşmasında, afaka ile ilgili yapılan değişikliklere de değinerek “Ülkemizde de henüz 6 Şubat depreminin yaraları sarılmamışken, verilen kayıpların acısı dindirilememişken, kadınların nafaka haklarının ellerinden alınmaya çalışılması gündeme getirilmiştir. Nafaka miktarlarının yoksulluk sınırı altında belirleniyor olması, nafaka yükümlüsünün nafaka ödememek için gelir azaltmak amacıyla mal varlığını gizlemesi, nafaka tahsilatlarının yapılamaması, yükümlülük ihlalinde etkin cezai müeyyidelerin olmamasının konuşulması gerekirken nafakanın süresinin gündemde olması kabul edilemez. Eril zihniyetin tek niyetinin nafaka yükümlülüğünü süreli hale getirmek değil, Anayasa değişikliği ile kadınları sosyal alanlardan uzaklaştırıp eve hapsetmek, baba koca ya da ağabey gibi bir erkeğin bakımına muhtaç hale getirmek olduğunun farkındayız. Bu değişikliklerin aile kavramı altına gizlenerek meşrulaştırılmaya çalışıldığını ve kadınların bedenleri, kıyafetleri, çalışma alanları ve imkânları bakımından toplumsal cinsiyet eşitsizliğine mahkûm edilmek istendiğini biliyoruz” dedi.

Kadına Yönelik Şiddet Sonlanıncaya Kadar Mücadelemiz Devam Edecek

Kadın  Hakları Komisyonu Başkanı  Av. Gizem Pekince “Cumhuriyetimizin 100.yılında vurgulamak isteriz ki nice mücadeleler sonucunda kazanılmış olan haklarımızın kaybına müsaade etmeyeceğiz. Haklarımızın kaybına yol açacak her türlü girişimin karşısındayız. Kadın kazanımlarının kaybına yol açacak her türlü söylem ve yasal düzenlemelerin kadınların yaşam haklarına saldırı oluşturduğu açıktır. Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM)  olarak, kadının insan haklarının temel insan hakkı olduğunu bir kez daha hatırlatıyor; kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılık sonlanıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi.

 

Şerife Erdem