Sivil Toplum Kuruluşlarında adım adım genel kurullar yapılırken bu yıl 12. Olağan Kongrelerini gerçekleştirecek bir başka sendika da Eğitim -Sen oldu.  Cumartesi günü gerçekleştirilecek genel kurulda Ayşe Koç, Ayşe Seçkin, Deniz Kaya, İnal Akoğlu, İpek Çapaz Kartal, Mehmet Veysi ve Sinan Danacı aday olduklarını açıkladılar.

Eğitim Sen, 12. Olağan Genel Kuruluna giderken, Ayşe Koç, Ayşe Seçkin, Deniz Kaya, İnal Akoğlu, İpek Çapaz Kartal, Mehmet Veysi ve Sinan Danacı aday olduklarını açıkladılar. Yaptıkları Basın açıklamasında adaylar “Sendikamız Eğitim-Sen, 12. Olağan Genel Kuruluna giderken; Çanakkale Eğitim-Sen Yürütme Kuruluna adayız. Aday olurken, sendikamız bünyesinde örgütlenmiş tüm bileşenlerle, gruplarla ve tek tek delege ve üye arkadaşlarla temas etmeye, onların görüş ve önerilerini almaya gayret ettik. Eğitim-Sen’ in şemsiyesi altındaki tüm renklerin yürütmede söz sahibi olmasına dikkat ettik ve oluşturduğumuz aday listesine de bunu yansıttık” ifadelerine yer verildi.

Liste’de Kadınlara Ağırlık Verildi

Açıklamanın devamında ülke ve eğitimcilerin yaşadığı sorunlara değinerek ve sorunlara yönelik getirilecek çözümlere de değinilerek “Yaşam ve çalışma koşullarımız her geçen gün daha da kötüye gidiyor, sorunlar katlanarak büyüyor. İktidar, insanca yaşamak ve insani koşullarda çalışmak isteyen, hak mücadelesi veren işçi ve emekçilere karşı daha fazla saldırganlaşıyor. Eğitim-Sen’ in Çanakkale ilinde bu saldırılara karşı her türlü hak arama ve mücadele etme noktasında lokomotif görevi görmesi için adayız. Üniversite öğrencilerinin; barınma, beslenme, parasız, bilimsel ve laik eğitim taleplerinin mücadelesinde yan yana olmak için adayız. Akademisyenlerin; ekonomik, özlük, sosyal hak ve özgürlük taleplerinin, özerk üniversite, halk için bilim anlayışı ile dile getirilmesi için adayız. Kadın arkadaşlarımızın ağırlıklı olduğu aday listemizde; kadın temsiliyetinin en üst düzeye çıkarılması sendikal mücadele ve örgütlenmede olmazsa olmazdır. Kadınların ortak talepleri etrafında örgütlenmesi ve mücadeleye katılması için, kazanımlarının ve haklarının bunca saldırıya maruz bırakıldığı politikalarla mücadele etmek için adayız. İnsanlık suçu olan savaşların olmaması, çocukların, gençlerin ve kadınların ölmemesi, barışın tesis edilerek savaşsız sömürüsüz bir ülke ve dünya yaratma mücadelesinin tarafı olmak için adayız. Toplumsal yaşamın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da uzun süredir yeni bir yapılanmaya gidiliyor. Bu yapılanmanın temel amacı, eğitimi dinselleştirmek ve tümüyle piyasa koşullarına uygun hale getirip, gericileştirerek eğitimin kamusal yönünü yok etmektir. Buna karşı eylem ve etkinlikleri örgütlemek ve her türlü baskıcı politikalara karşı gelmek için adayız” ifadelerine yer verildi.

Mücadele Etmek İçin Adayız

Açıklamada “Eğitim her geçen gün dinci, gerici bir temelde yeniden yeniden inşa edilmeye çalışılıyor. Çeşitli vakıf ve derneklerle yapılan proje ve protokollerle bütün okulların imam hatipleşmesi için çaba harcanıyor. Karma eğitimin tartışmaya açılması, ÇEDES adlı projenin tüm okullarda uygulanmaya çalışılması laik eğitimin ortadan kaldırılmasına yönelik atılacak her türlü adımların karşısında durmak, eğitimin tüm kademelerinde laik, bilimsel, ana dilinde eğitimin gerçekleştirilmesi mücadelesinde bulunmak için adayız. Mesleki saygınlığımız toplum nazarında her geçen gün azalıyor. ÖMK ( Öğretmenlik Meslek Kanunu) ile öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olarak ayrıştırıldık. Aynı sınıflara girip, aynı program doğrultusunda aynı öğrencilere ders vermemize karşın, farklı farklı ücretler almaya başladık. Toplum gözünde öğretmenler arasında mesleki bir farklılık varmış gibi gösterilmeye başlandı. Bu itibarsızlaştırma ve sorunlara karşı eğitim emekçileri, öğrenciler, veliler ve toplumun bütün kesimlerini hep birlikte mücadeleye katmak için adayız. Sendikamızın üyeleriyle daha sıkı ilişkilerin geliştirilmesi, var olan üye sayımızın yerelde daha da arttırılması, üyelerimizin taleplerine uygun değişen ve gelişen dünyada; eğitim, teknoloji, sanat ve kültür alanında bize katkı sunacak bizi geliştirecek tüm eylem ve etkinlikleri örgütlemek için adayız. KESK bileşeni olan Eğitim-Sen’in yerelde KESK’ in tüm bileşenleri ile beraber yol yürümeye, hak ve özgürlükler mücadelesini daha sıkı örgütlemeye, işçi ve emekçilerle beraber var olan baskıları bertaraf etmeye, kazanımlarımıza ve haklarımıza gelecek her türlü saldırılara beraber göğüs germeye bizler adayız. İş yerleriyle bağı güçlü, üyelerinin ekonomik, özlük, sosyal hak ve taleplerini sahiplenen, bunun için mücadele eden bir sendikal yaşamı birlikte var etmek için bizler adayız. Eğitim ve bilim emekçilerinin taleplerinin ısrarlı savunucusu olarak üyelerimizin hukuki talep ve sorunlarını çözmede üstümüze düşeni yapacağımızı buradan kamuoyuna ve Eğitim Bilim Emekçilerine deklare ediyoruz. Hep birlikte örgütlü yaşamı, mücadele ortaklığını güçlendirmeye söz verirke Haklarımız için;  tüm eğitim bilim emekçilerini, birleşerek değiştirmeye, mücadele ederek kazanmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Cuma Deren