Plan Bütçe Komisyonu tarafından  Oy çokluğu ile kabul edilerek Belediye Meclisine getirilen 2024 Ücret Tarifesindeki kalem kalem yapılan zamlar meclis üyelerinin oylamasına sonuldu.  Bazı kalemlerde %200 bulan zamlar yeni yılda uygulanması için mecliss üyelerine sunuldu. Bazı kalemler Oy birliği bazı kalemler ise oy çokluğu ile geçen tarife onaylandı.

Çanakkale Belediye Meclisi 2024  yılı ücret tarifesini görüşmek üzere toplandı. Kasım Ayı Belediye Meclisinde görüşülen Ücret Tarifesindeki tüm kalemlere zam geldi.  Çanakkale Belediyesi  Ücret tarifesini  hazırlarken  yıllık yeniden derleme oranı yüzde 58.46 olarak açıklandı. TÜFE oranı yüzde 61.36   yıllık oranı da yüzde 40 olarak açıklanmıştı.  Asgari ücretle de önümüzdeki dönemde yüzde 40, memur maaşlarında da en az yüzde 41 artış beklendiği görülerek hazırlanan ücret tarifesi meclise sunuldu.

Yapılan Sunumda Yazı işleri müdürlüğü hoparlör yayın ücretlerinden Nikah hizmeti ücretlerine  Mezarlık işlemlerinden veteriner hizmetlerine,  İnşaat  ruhsatlarından ticari araç ruhsatlarına, kısacası belediyeye ait tüm kalemlerde önümüzdeki yıl zam yaşanacak.  Dikkat çeken bazı kalemler ise böyle yansıdı.  Nikah salonu Ücretleri mesai saatleri dışında belediye nikah salonunda düzenlenen nikah törenlerinden alınan 915 lira nikah salonu kullanma bedeli bin 750 liraya çıkarıldı.  Gelirler müdürlüğü reklam ve tanıtım amaçlı yer kullanma ücreti kamuya telkin alanında bulunan reklam totemleri için alınan reklam ve tanıtım amaçlı yer kullanma ücretlerinde yüzde on beş oranında artış yapıldı.

Belediye’nin 2024 Bütçesine hayvan pazarı peron ücretleri yeni bir kalem olarak eklendi. Burada da Büyükbaş hayvan başına peron ücreti 480  lira, küçükbaş hayvan başına peron ücreti 240, hayvan pazarı, çay ocağı Peron ücreti ise 400 lira olarak belirlendi. Büfe ve iş yeri devir ücretlerinde kira devlerini on iki aylık alınan kira devir ücreti yirmi dört aya çıkarıldı. Fen işleri müdürlüğü kent içerisinde faaliyet gösteren kurum, kuruluş, özel firma ve şahısların inşaat yapımı yıkım işlerinde oluşabilecek tahribatlar için uygulanan yol ve meydanlarda ulaşım üst yapı tesisleri, tahribat ücretleri, ortalama yüzde 45  arttırıldı. Kamuya ait altyapı hizmetleri ve sağlayan kurum, kuruluş ve özel firmalardan belediyeyle genel kazı protokolü bulunanların üstyapıya verecekleri tahribatlarda ise yüzde 30  oranında artış yapıldı.  Hal müdürlüğünde toptancı halindeki iş yerine başkasını devredenlerden alınan 12  aylık kira tutarındaki devir ücreti 24 aya çıkarılıdı.

İnşaat Alanlarında %96’lık Artışlar Ypıldı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü imar uygulaması görmemiş parsellerde teklif edilen 2 bin TL tutarındaki imar durum ücreti bedeli kaldırılarak toplam inşaat alan 200 metre kadar olan imar parsellerinden alınan bin 16 liralık ücretin bedeli 4 bin liraya çıkarılmıştır. Güzelyalı ve daha doğrusu mücavir alan sınırları içindeki imar durum ücretlerinde ve Karacaören İsmet Paşa kentsel gelişme alanındaki imar durum ücretlerinde de ortalama yüzde 96  artış yapıldı. Şehir imar planı sınırı içinde imar durumu ücretlerinde ise yüzde 96 artış yapıldı. İnşaat ruhsatı, başvuru inceleme ücretleri, muvakkat, inşaat projesi ve yıkım planı kontrol ücreti, belediyeye ait yağmur suyu kanallarının ve kanallarının kullanması halinde alınan temel atık su bedeli ücretlerinde ise yüzde 96 oranında artış yapıldı.

Arşivden Belge Çıkarmak %96 Zamlandı

Proje kontrol ve tasdik ücreti, asansör işletme ruhsat ücreti, ekspertiz raporu düzenleme ücreti, belge tasdik ücretleri, fidan bakım dikim ücretleri, numara taş ücretleri, sığınak kontrol ücreti, arşivden dosya çıkarma ücreti ve yeni tespit ücretlerinde yüzde 96  oranında artış yapılması öngörüldü. İskele kurma ücreti, basit onarım, ön izin belgesi verilmesi ve onarım uygunluk belgesi ücreti, kazı ve zemin iyileştirme ruhsatı verilmesi, Zemin etüt raporu, oyunu ücretlerinde de ortalama yüzde 96 oranında artış yapıldı.

Hafriyat Döküm Yeri %110,  Proje Kontrol Ücreti %200 Zamlandı

 İmar planı veya plan tadilat dosyası yerine inceleme ve rapor ücretlerinde yüzde 63 artış yapılması, halihazır harita yapım ve kontrol ücretlerinde yüzde 55, imar uygulama harita plan kontrol ücretleri de ortalama yüzde 51 arttırılması öngörüldü. Temel hafriyat döküm yeri gösterme ücretli yüzde 110 arttırıldı. Yeni proje ve tadilat projesi kontrol ücretleri ortalama yüzde 200, yapı ruhsat düzenleme ve onay ücreti yapı kullanma izin belgesi düzenleme ve onu ücreti ortalama yüzde yüz doksan beş yıkım ruhsatı düzenleme ve onay ücretlerinde yüzde altmış üçlük artış yapılmıştır. İtfaiye müdürlüğü, itfaiye, yangın güvenlik raporu belgesi hizmet ücretlerine ortalama yüzde 136 artış yapıldı.

Birinci Sınıf Mezar Yeri 10 Bin Liraya Çıktı

Sağlık işleri müdürlüğü mezar yeri ücretleri, aile mezarlığında birinci sınıf mezar yerinde mezar yeri ücreti 4 bin liradan 10 bin liraya çıkarıldı. İkinci sınıf mezar yeri, mezarlık bölgesi, ikinci sınıf mezar yerinde define sonrası tek kişilik mezar yeri bin 500 liradan 3  bin 500 liraya, Definden önce tek kişilik mezar yeri 3 bin liradan yedi bin liraya çıkarılmıştır. Yetki belgesi ücretleri belediyeye bağlı mezarlıklarda ticari amaçlı mezar inşa eden firma ya da şahıslardan yılda bir defa olmak üzere alınan yetki belgesi ücreti 6 bin liradan 15  bin liraya çıkarılmış

 Su kanal müdürlüğü şehir içi vidanjör çekim ücreti, kanal açma ücreti, altyapı bağlantı bedeli gibi su şebeke hizmetleri üzerine ortalama yüzde 80’lik bir artış yapılmış, kimyasal maliyet artışlarına bağlı olarak içme suyu laboratuvar hizmetleri ortalama yüzde 97 artırıldı.  Temizlik İşleri Müdürlüğü katı atık yönetim sistemi ücretlerinde, meskenlerde yüzde 33’lük bir artış yapılmış Konaklama tesislerinde ortalama yüzde 40 artış yapılmış, lokanta, kafe, bar, gıda imalathaneleri, gıda hizmeti verenler işletmelerde ise yüzde 40 oranında artış yapılmıştır. Tarifedeki diğer kurum işletme iş yeri ve benzerlerine ise ortalama yüzde 45 artış yapılmıştır.

 Ruhsat Düzenleme Ve Devretme Ücretleri 200 Bine TL’ye Çıkarıldı

Halk otobüsü ruhsat Düzenleme ve Devir Ücretleri 75  bin liradan 200 bin liraya, halk otobüsü araç uygunluk vergisi düzenleme ücreti, 14  bin liradan 25 bin liraya, şehir içi ve mücavir alanlarda ticari taksi ruhsat düzenleme ve devri ücreti 100 bin liradan 200 bin liraya, şehir içi ve mücavir alanlarda bulunan mevcut taksi duraklarına ikinci hizmet noktası verilmesi ücreti araç başına 91 bin 525   liradan 200 bin liraya çıkarılmış. Şehir içi ve müşavir alanlarda T plakası, kullanım hakkına sahip maliklerin durak yeri değişikliği talebi doğrultusunda ticari taksi durakları, değişim ücreti araç başına 200 bin lira olarak belirlenmiştir. Servis araçları çalışma ruhsatı ücretleri ortalama yüzde 110 arttırılmış, servis aracı, ruhsat, düzenleme ve devri ücretleri 50 binden 100 bin liraya çıkarılmıştır.

Kaynak Yaratmak Yerine Zamlara Gidilmiş

Bütçe ve Ücret tarifesinin sunulmasının ardından söz alan ve yapılan tarifeyi değerlendiren AK Parti Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkan Vekili Esra Yüksel “Bundan önce aynı değerlendirmeleri yaptık. Elimize gelen raporları okuyup, notlarımızı alıp değerlendiriyorduk. Genelde tekrarladığım bir tespitimizi maalesef bu yılki değerlendirmede de tespit   olarak ifade edeceğim. Daha önce yaptığımız değerlendirmelerde Çanakkale Belediyesi'nin Bürokrasiye yenik düştüğünü, heyecansız kadrolar tarafından yönetildiğini, kaynak yaratmada sıkıntı olduğunu, kaynak diye yaratılan şeylerin hepsinde sorunlu olduğunu söylemiştik. Böyle bir  durum, bu dört faktör birbirini tetikleyince de  beğenilmeyen, kusurlu, sorunlu olan hizmetlere gark oluyoruz demiştik. Benzer bir değerlendirmeyi önceki yıllarda yaptığım gibi bu sene de  yapacağım. Öncelikle ücret tarifesinden başlamak istiyorum. Ücret tarifesinde idare  geliri kaynak yaratmakta değil, tüm ücretlere zam yapmakta seçmiş. Zam neden yapılır? Girdisi çıktısı olan mallarda maliyet artışı olduğunda oranda zam yapılır. Şimdi en çok zamIarı harçları ve belge harçları almış. Oysa bu hizmetler ilgilisi tarafından masa başında belge bazında hizmetlerdir. Dolayısıyla yüzde 300’ler, 400’leri bulan artışlar var.  Yani Çanakkale'nin halkçı belediyesi dolaylı yoldan halkın üzerine yük olacak. Bu kadar zammı neden öngördü? Onun yerine gelirleri artırmak için kaynak arayışı girmediği şeklinde eleştirimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

Çanakkale Özel Şehirse Yatırımı Görmek İstiyoruz

Çanakkale Belediyesinin 900 milyona varan Bütçesi ile Çanakkale’ye yakışmayan hatta hiç çalışmaların yapılmadığını da dile getiren AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Esra Yüksel “Bu  giderlere baktığımızda yönetim giderlerinin yüzde kırk yedi gibi devasa bir orana denk düştüğünü görüyoruz. Yönetim giderleri nedir? Direkt hizmet olmayan, hizmete hazırlık giderleridir. Personel maaşları, SGK'lar, organizasyon, işte hukuk, güvenlik, bu tiptir. Yani hizmete yansımayan, hizmete hazırlık giderlerinin bu devasa bütçenin yarısına denk gelmesini de şaşkınlıkla karşılıyoruz. Bu kadar değerli bir organizasyon kurulduğunda da bu organizasyondan çıkan hizmetlerin şehirde şehire yenilik getirilecek, eleştirilmeyecek hizmetler olmasını düşünüyoruz. Eleştirel hizmetler çok fazla. Yani bu kadar değerli bir organizasyon, 900 milyona yakın bir bedel ödeniyor dediğim gibi. Genel yönetim  giderlerini bu hizmet olarak düzgün yansımıyorsa o zaman bu organizasyonu organize eden, idare eden idare birimlerinde bir sıkıntı var demektir. İyi idare edemiyor, heyecanı yitirmiş, motivasyonu kalmamış, hizmetin öncelemiyor demektir. Çanakkale marka şehir diyoruz, özel şehir diyoruz.   O kadar özelsek o zaman lütfen Çanakkale'ye yakışır, özel hizmetleri de bu devasa bütçe içinde görmek istediğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

Kadrolar Heyecanını Yitirmiş

Çanakkale’ye nasıl hizmet verilmediği ile ilgili şehirden örenler veren ve belediyenin eksikliklerini dile getirerek hizmetlerin tamamlanmasında personelin motive olmadığını belirten Esra Yüksel “Otogar gerçekten standardı hiç gelişmeyen orada duranların, mesai harcayanlara bir dokunduğumuzda bin ah işittiğimiz, çöp içinde tuvaleti var girilemiyor. Zabıta yazan kapı var, hiç gören yok.  Para çekilecek bir şey donatı bile konmamış. Arada biz serzenişte bulunduğumuzda bir ufak ilgi oluyor ama sonrasında istikrarlı bir şekilde kaderine terk ediliyor.  Yani 1 milyar 900 küsür milyon devasa bütçede küçücük bir dokunuşla bu sorun konuşulmaz hale gelecekken, heyecanı yitirmiş kadrolar olaya el atmadığı için biz bu sorunları yaşamaya devam ediyoruz. Diğer konu pazar yerimiz 12  ilçe 11 beldemiz var. Popülasyonuna baktığımızda en vasat pazara sahibiz. O çelik direklerin üzerine bir çatı yapamadık. Ya da patlamış borulardan insanların üzerine, mallarının üzerine akan suya engel olamadık. Kocaman devasa bir bütçemiz var. Ama yok sayıyoruz. Çünkü heyecanımız yok.  Engellilerle ilgili farkındalığımızın sadece engelliler haftasındaki o yüksek perdeden sözlerimizle yapıyoruz. Ama engellerimizi ‘Engelleri birlikte aşalım’ Sözünü yerine getiremiyoruz. Öyle rampalar var ki, uçurum, tepe. Öyle  görme engelli yolları var ki alanda giderken önünüze engel çıkabiliyor. Hizmet gerçekten niyetine girilse bu tip sıkıntıların da bertaraf edilmesi lazım. Hayvan kesim alanımız yok.

Çanakkale gibi bir şehir de yok, ilçelerde var. Hayvan pazarı tellerle çevrilmiş toz toprak içinde bir alan. Kurban Bayramlarında da burayı biz hayvan kesim alanı diyoruz ve belediye paylaşım yapıyor ‘Dezenfekte ettik. Sizin için bekliyoruz’ diye. Toz toprak içinde insanlar hayvanlarını kesiyor. Bir çukurla da çöp işine gidelim diyorsunuz. Sonrasında çukur bile kapatılmıyor. Biz söyleyince kapatılıyor.  Şehrin merkezinde kalmış hayvan kurban zamanı insanların gittiği yerde uygulamıyor. Bunu da ben yine özensizlik olarak, heyecanı yetmişliği olarak yenileşmeye statik olarak görüyorum ve gerçekten bu şekilde yönetilmememiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Yapılması Gereken Projeler 2024’e Sarktı

Esra Yüksel “Bu meşhur 2024  yılı G cetveli var.  Buraya da baktığımızda 2024  yılı için hizmetler görüyoruz. Zaten bir kısmı bir önceki yıllarda da önümüzdeydi. Tekrar eden küçük bütçeli yerler gene önümüze geliyor. Oysa bunların artık aşılması yeni başka planlamalara geçmemiz gerekirdi. Cumhuriyet Meydanı, Muammer Aksoy Meydanı ikinci etap. Yani bu planlamayı, peyzaj düzenlemesinin bir tık üstünde olan bu planlamayı etaplara bölmek de anlamsız. Gece gündüz hummalı bir çalışmayla taşlar değişiyor. Elektrik direkleri konuyor. Peyzaj yapılıyor. Etap etap bu kadar uzayacak bir proje değil bu. Bir de 2024’e sarkmış ve cumhuriyetimizin 100. yılını orada kutlayamadık hala uzamış iki bin yirmi dört yılına bekliyor. Düğün  ve kına salonuyla can dostları çok konuştuk. Artık o kadar küçük bütçeli bir yatırımlar ki ben üzerinden geçmeyeceğim. Gerçekten büyük bir bütçe, büyük kısmı hizmet yapmak için yapılan hazırlığa adanmış geri kalanıyla da bunlar planlanıyor ki bunlar daha önceden sözü verilenler. Dolayısıyla bu sebeplerle oylamalarda olumsuz oy kullandık” dedi. 

Bazı Kalemler Oy Birliği Bazıları Oy Çokluğu ile kabul edildi

Çanakkale Belediye Meclis AK Parti Grup Başkan Vekili Esra Yüksel’in konuşmasının ardından oylamaya geçildi. 2024 performans bütçesinde yer alan kalemlere gelen zamlar tek tek oylandı.  Tek tek  yapılan  oylamada  bazı kalemlerde yapılan yüksek zamma katılmayan AK Parti MHP ve İYİ Parti çekimser kalırken oy çokluğu, bazı kalemlere katılan partilerin oyu ile oy birliği ile kabul edildi.  

Sıcakta, Yağmurda, Çamurda Çalışmak Kolay Değil

Oylamanın yapılmasının ardından tekrar söz alan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan gelen  eleştirilere de cevap vererek “Bütçemizi yaptık. Muhalefet partisi olarak  eleştirilerinizi not aldık. Biz Çanakkale Belediyesi'nde çalışanlar olarak, Çanakkale halkına hizmet etmek için  ellerinden geleni yapıyorlar. Eğer bir eksiklik varsa, yapılamama varsa, bu konuda bir irade eksikliği varsa bu irade eksikliği bize aittir. Çalışanları biz söylüyoruz, program veriyoruz,  zaman veriyoruz. Onlar ellerinden geldiğince yapıyorlar. Özellikle sahada çalışan arkadaşlarımızı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten zor. Yağmurda, çamurda, sıcakta. Allah'ın 30-40 derecesinde asfalt döküyor, çamurun içinde su patlağı yapıyor, vatandaşın usulsüz attığı çöpte karşı eleştiri alıyor ama onu temizlemek için uğraşıyor. Dolayısıyla emekçilerin, çalışan arkadaşların emeklerini ı bir kere teşekkür etmem gerektiğini ifade ediyorum.   Eğer bir yönetimde bir sıkıntı varsa  bunun sebebi bizizdir” dedi.

Elimize Para Değil  Mektup Tutuşturdular

Yapılan Çalışmaların Tamamlanmayarak 2024 yılına sarkmasına neden olan eleştirilere de cevap veren Belediye Başkanı Ülgür Gökhan Ekonomik Krizlere ve finansman zorluğuna dikkat çekerek “Kaynak bulmakta zorlanıyoruz. Yani hakkımız olan kaynakları da devletin de elindeki imkanlar kısıtlı olduğu için yeteri kadar alamıyoruz. Yani bizim aslında hiçbir kaynak sıkıntımız olmaması lazım. Niye? Bizim ortağı olduğumuz iller bankası var. Oraya sermaye veriyoruz.  Ama aşağı yukarı 2 senedir para almıyoruz. Ya bir veya bir buçuk senedir. Sadece 15  milyon lira aldı. Bülent Bey araya girdi falan. Ondan sonra hep elimize mektup tutuşturdular. O mektupları yüksek faizlerle bankalardan borçlanarak işimizi çevirmeye çalışıyoruz. Bu binayı bitirdik Allah'a şükür içine girdik (Çanakkale Belediye Binası). Yani bu binanın bitirilmesi noktasında  Gerçekten belediye kendi elindeki imkanları, gelirleri kullandı. Onun için yatırımlar dediğiniz gibi 2024’e sarktı. Mesela Cumhuriyet Meydanı 6 kere ihaleye çıkarttık?   Cumhuriyet Meydanı'na taş döşeme dediğiniz alanı altı kere ihale açıkladık giren yok. Bir Muhtar Arkadaşımız istedi  İhaleye bugün sordum ‘Parke taşımız var mı’ diye ‘Yok’ dediler. ihaleye çıktık, ihaleye girmiyorlar. Çünkü  ihale sürecinde çimentoya gelecek zammı, kum çakıla gelecek zammı öngöremiyor. Fiyat vermiyor. Ya böyle bir ortamda bu bütçeleri götürmeye çalışıyoruz” dedi.

 

Cuma Deren – Şerife Erdem