ÇOMÜ’nün yeni dönem planında yer alacak amaçlara ilişkin stratejilerin belirlenebilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya; Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Dinçay Köksal ve Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya ile Genel Sekreter V. Oğuz Ünal katıldı. Toplantıda; Çanakkale’de bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından, sivil toplum kuruluşlarından, özel kuruluşlardan dış paydaşların yanı sıra ÇOMÜ akademik ve idari personellerinin ile mezunları da yer aldı
Uluslararası Alanda Görünürlük Artacak

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Erenoğlu, “2024-2028 Stratejik Planımızın taslağını sizinle paylaşarak geliştirmek, Üniversitemizin Ar-Ge, Ür-Ge ve toplumsal hizmet faaliyetlerini tasarlanması ve uygulaması için önerilerinizi almak bizim için çok değerli. Bölgemizin ve ülkemizin kalkınma hedeflerine uygun olarak ÇOMÜ’nün misyon, vizyon ve temel değerlerini belirledik. Strateji çalışmalarımız kapsamında bazı öncelikli alanlar ve temel değerler belirledik. Bunlar; eğitim, öğretim faaliyetleri, uluslararasılaşma, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, denetlenebilir bir eğitim öğretim sistemi oluşturmak olarak sıralanabilir. Öğrencilerin bireysel farklılıklarına ve ihtiyaçlarına uygun eğitim ortamları ile ihtisas alanları oluşturmak; eleştirel düşünce, problem çözme ve girişimcilik gibi becerilerinin gelişebileceği bir eğitim modeli geliştirmek için çalışıyoruz. Uluslararası alanda rekabet edebilecek, ülke beklentilerine uygun güncellemelerin yapılmasını hedefliyoruz. Öğrenciyi temel alan uygulamalara geçilmesi; akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin değişim programlarından yararlanma oranlarının artması, üniversite – sanayi iş birliklerimizi güçlendirmek için çabalıyoruz. Akademisyenlerimizi uluslararası projeler üretmeleri için teşvik etmeye çalışıyoruz. Söz konusu çalışmaların yanı sıra, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemeye de önem vereceğiz. Tüm bu planlarımızı hayata geçirmek için çizdiğimiz 2024-2028 Stratejik Planı ile üniversiteyi kente indirmeyi de hedefliyor ve bu süreçte sizlerin katkı ve önerilerinizi bekliyoruz” dedi.

Uluslararası Danışma Kurulu Kurulacak

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal konuşmasına, ÇOMÜ’nün 2024-2028 Stratejik Planının belirlenmesi süreci ile ilgili fikir alışverişi için gelen iç ve dış paydaşlara teşekkür ederek başladı. Daha sonra ÇOMÜ hakkında bir tanıtım yapan Prof. Dr. Köksal, ÇOMÜ’nün öncelikli faaliyet alanının eğitim, öğretim, araştırma ve üretme alanlarının olduğunu belirttikten sonra “İç veya dış paydaş fark etmeksizin bu süreci en iyi sonuca ulaşana kadar büyük bir özveriyle, hep beraber yürütmeye çalışacağız. Üniversitemizin projelerinden biri olan ‘İMECE’ gibi girişimlerle üniversite – sanayi, üniversite – sivil toplum kuruluşları, üniversite – kamu iş birliklerinin kapsam ve sayısının artarak devam etmesi için proje destek ofisimizi kurduk. ÇOMÜ’de genel proje sayısında bir artış söz konusu. Artan proje çalışmalarından biri de sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalar. Uluslararası arenada oldukça önemli bir alan olan sosyal sorumluluk ve diğer alanlarda yürütülen projeler, ÇOMÜ’nün ulusal ve uluslararası görünürlüğünü de artıracak. Uluslararasılaşma faaliyetlerimizi hızlandırması ve Üniversitemizin kalitesini artırma çalışmalarımıza katkı sağlaması amacıyla uluslararası bir danışma kurulu oluşturacağız” dedi.

Üniversitemizde yakın zamanda faaliyetlerine başlayan Spor Birliği Koordinatörlüğü hakkında bilgi veren Prof. Dr. Köksal, “Spor, Çanakkale’de geri kalmış alanlardan biri. Özellikle su sporları, imkânlara rağmen yeterli seviyeye gelemedi. Bu nedenle kapalı yüzme havuzumuzu restore ettik ve ilk etkinlik olarak da su altı hokeyi turnuvası ile havuzu kentimizin kullanımına açtık. Üniversitemizde en çok ilgi gören spor dallarını yaptığımız anketlerle tespit ettik. Öncelikli olarak bu alanlarda çalışma yürütülse de Spor Birliği Koordinatörlüğü, tüm spor branşlarına katkı sunmak için çalışmalarına devam edecek” dedi.

ÇOMÜ’nün temel değerlerini, amaçlarını, misyon ve vizyonunu da aktaran Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Köksal, “Nitelikli Ar,Ge ve Ür-Ge çalışmaları öncelikli hedeflerimiz. Faaliyetlerimizi, tanınırlığımızı ve uluslararasılaşma çalışmalarımızı artırmak istiyoruz. Bu çalışmalarımızı yürütürken, sektörün beklentilerini de göz önünde bulundurarak planlama yapıyoruz” dedi.

Güçlü ve gelişmeye açık bir plan için katılımcılara anket ve SWOT analizi de dağıtılan toplantı, genel görüşmelerin ardından, odak gruplar ile devam etti. Toplantıdan elde edilen veriler değerlendirilerek ÇOMÜ’nün 2024-2028 yılları arasındaki stratejik planı belirlenecek.Haber Merkezi